Dėl EPLSAF paketų dalinimo 2018 metais

2018 metais Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPLSAF) paketų dalinimas vyks 6 kartus per metus (vasario, balandžio, birželio, rugpjūčio, spalio ir gruodžio mėnesiais). Dėl paramos turi teisę kreiptis šeimos ar pavieniai asmenys, jeigu šeimos pajamos vienam jos nariui ar vienam gyvenančiam asmeniui yra ne didesnės nei 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (šiuo metu - 183 eurų) dydžio per mėnesį. Kai kuriose savivaldybėse taikomos išimtys ir maisto paketai skiriami asmenims, kurių mėnesinės pajamos neviršyja 2,2 VRP (268,4 eurų ). Asmenys, norintys EPLSAF paramą maistu gauti visus šešis kartus, turi kreiptis į savo gyvenamosios seniūnijos socialinį darbuotoją ir iki vasario 1 d. ir užpildyti prašymą, kuriame nurodo duomenis apie bendrai gyvenančius asmenis, jų veiklos pobūdį, gaunamas pajamas bei kitą paramai gauti reikalingą informaciją.

Asmenys iki sausio 15 d. nespėję parašyti prašymo, tačiau tai padarę iki kovo 15 d. paramą gaus 5 kartus, parašę prašymą nuo kovo 16 d. iki gegužės 15 d. paramą gaus 4 kartus ir t.t.