„Maisto banko“ vykdomi projektai

Šiuo metu vykdomi projektai:

„Pasidalink“ – labdaros projektas, kurio tikslas - supažindinti visuomenę su nepasiturinčiųjų kasdienybe, pakviesti juos aukoti lėšų ir palengvinti stokojančiųjų būtį. 

„Kviečiu į svečius“ – tai labdaringos vaišės, kurių metu galite pasmagūriauti, smagiai praleisti laiką ir paaukoti nepasiturintiems.

„Rimi“ maisto talpyklos – parama maistu į „Maisto banko“ talpyklas „RIMI“ parduotuvėse.

Atlikti projektai:

„Šiaurės-Baltijos šalių bendra kova prieš maisto švaistymą” - 2013-2014 m. įgyvendintas sprojektas, kurio tikslas - sukurti Baltijos ir Šiaurės šalių maisto bankų tinklą, kuris leistų jiems pasidalyti savo gerąja patirtimi ir žiniomis apie kovą su pramonės ir prekybos sektorių maisto švaistymu, didinant išgelbėtą maisto kiekį ir skatinant maisto bankų kūrimąsi kitose Šiaurės ir Baltijos šalyse.

Projektas FoRWaRd - nemokama internetinė mokymo platforma, skirta maisto pramonės ir tiekimo bendrovėms. 

„Stabdykime maisto švaistymą Lietuvoje!” - projektas, skirtas padidinti visuomenės suvokimą apie maisto švaistymą ir padėti nevyriausybinėms organizacijoms priimti sprendimus, efektyviai mažinančius maisto atliekų patekimą į aplinką bei įgalinančius išgelbėto maisto perdavimą nepasiturintiems.

„Maisto banko“ paramos maistu tiekimo tinklo gebėjimų stiprinimas panaudojant gerąją Šveicarijos patirtį“ - projektas, kurio tikslas - sustiprinti „Maisto banko“ paramos maistu tiekimo tinklo gebėjimus panaudojant gerąją Šveicarijos patirtį.

Sveikatiada - tai ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa, kuri suteikia vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.