Europos pagalbos fondo parama

EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDAS

Pasibaigus ES struktūrinės paramos 2007-2013 laikotarpiui nustojo veikusi ir Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims programa (MIATLNA). Ją pakeitė Europos pagalbos labiausia skurstantiems asmenims fondas (EPF).

Europos pagalbos labiausia skurstantiems asmenims fondo tikslas - skatinti socialinę sanglaudą Sąjungoje, padedant siekti strategijos „Europa 2020“ tikslo, sumažinti žmonių, kuriems gresia skurdas ir/ar socialinė atskirtis, skaičių bent 20 mln. Fondas remia nacionalines sistemas, pagal kurias, pasitelkus labdaros organizacijas ir savivaldybes teikiama nefinansinė pagalba labiausiai skurstantiems asmenims.

EPF tikslinė grupė – asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija LR Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (VRP)1,5 dydžio per mėnesį - 153 eurų - vienam šeimos nariui (su galimomis išimtimis, kurias nustato savivaldybių administracijos).

Lietuvai 2014–2020 m. laikotarpiui projektams įgyvendinti Europos Sąjunga skiria 264 milijonus litų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) yra paskirta vadovaujančia institucija, atsakinga už EPF įgyvendinimą Lietuvoje. Už maisto produktų pristatymą ir dalinimo administravimą atsakinga Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

EPF paramą maistu dalina labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas", Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija ir savivaldybės. „Maisto bankas" EPF paramą dalins Vilniaus m., Vilniaus r., Druskininkų, Varėnos r., Kauno m., Kauno r., Jonavos r., Klaipėdos m., Klaipėdos r., Tauragės r., Panevėžio m., Panevėžio r., Biržų r., Palangos m., Neringos, Kretingos r., Širvintų r. savivaldybėse.

2016 metais „Maisto bankas“ išdalino 2 tūkst. 303 tonas maisto produktų per EPF paramos programą. 

Paramos dalinimo grafiką rasite čią.

Paremk