Europos pagalbos fondo parama

EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDAS

Pasibaigus ES struktūrinės paramos 2007-2013 laikotarpiui nustojo veikusi ir Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims programa (MIATLNA). Ją keičia Europos pagalbos labiausia skurstantiems asmenims fondas (EPF).

Europos pagalbos labiausia skurstantiems asmenims fondo tikslas - skatinti socialinę sanglaudą Sąjungoje, padedant siekti strategijos „Europa 2020“ tikslo sumažinti žmonių, kuriems gresia skurdas ir / ar socialinė atskirtis, skaičių bent 20 mln. Fondas rems nacionalines sistemas, pagal kurias, pasitelkus labdaros organizacijas ir savivaldybes bus teikiama nefinansinė pagalba labiausiai skurstantiems asmenims.

EPF tikslinė grupė – asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija LR Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (VRP)1,5 dydžio per mėnesį - 153 eurų (528 Lt) - vienam šeimos nariui (su galimomis išimtimis, kurias nustato savivaldybių administracijos).

Lietuvai 2014–2020 m. laikotarpiui projektams įgyvendinti Europos Sąjunga skiria 264 milijonus litų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) yra paskirta vadovaujančia institucija, atsakinga už EPF įgyvendinimą Lietuvoje. Už maisto produktų pristatymą ir dalinimo administravimą atsakinga Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

EPF paramą maistu dalins labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas", Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija ir savivaldybės. „Maisto bankas" EPF paramą dalins Vilniaus m., Vilniaus r., Druskininkų, Varėnos r., Kauno m., Kauno r., Jonavos r., Klaipėdos m., Klaipėdos r., Tauragės r., Panevėžio m., Panevėžio r., Biržų r., Palangos m., Neringos, Kretingos r., Širvintų r. savivaldybėse.

2014 metais  Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondui buvo skirta 11,76 mln. Lt, maisto produktai nepasiturintiems buvo dalinami gegužės-lapkričio mėnesiais. Maisto davinį sudarydavo kvietiniai miltai, makaronai, 3 grūdų kruopos, žirniai, ryžiai, sausi pusryčiai, rapsų aliejus, cukrus, gabalinės mėsos konservai.

2015 metais EPF parama maistu pradėta dalinti nuo sausio. Paramos maistu dalinimo grafikus rasite čia.

Paremk