Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo parama

 

Pasibaigus ES struktūrinės paramos 2007-2013 laikotarpiui nustojo veikusi ir Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims programa (MIATLNA). Ją pakeitė Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas (EPLSAF).

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo tikslas - skatinti socialinę sanglaudą Sąjungoje, padedant siekti strategijos „Europa 2020“ tikslo, sumažinti žmonių, kuriems gresia skurdas ir/ar socialinė atskirtis, skaičių bent 20 mln. Fondas remia nacionalines sistemas, pagal kurias, pasitelkus labdaros organizacijas ir savivaldybes teikiama nefinansinė pagalba labiausiai skurstantiems asmenims.

EPLSAF tikslinė grupė – asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 LR Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio per mėnesį - 153 eurų vienam šeimos nariui. Esant objektyvioms priežastims, savivaldybių administracijos nustatyta tvarka parama gali būti skiriama ir kitais atvejais (tačiau 1 asmens pajamos per mėnesį negali viršyti 2 VRP - 204 Eur).

Lietuvai 2014–2020 m. laikotarpiui projektams įgyvendinti yra skiriama 90,8 Eur (iš jų 77,2 - Europos Sąjungos lėšos). Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) yra paskirta vadovaujančia institucija, atsakinga už EPLSAF įgyvendinimą Lietuvoje. Už maisto produktų pristatymą ir dalinimo administravimą atsakinga Europos socialinio fondo agentūra

EPLSAF paramą maistu dalina labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas", Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija, Marijampolės krašto samariečių bendrija ir savivaldybės. „Maisto bankas" EPF paramą dalina Vilniaus m., Vilniaus r., Kauno m., Kauno r., Klaipėdos m., Klaipėdos r., Šiaulių m., Panevėžio m., Panevėžio r., Biržų r., Druskininkų r., Jonavos r., Neringos r., Palangos m., Šakių r., Širvintų r., Tauragės r., Trakų r., Varėnos r., Vilkaviškio r.

2016 metais „Maisto bankas“ išdalino 2 tūkst. 303 tonas maisto produktų per EPLSAF paramos programą. 

Paramos dalinimo grafiką rasite čia.

Paremk