Slideshow
Lietuvoje kas
penktas žmogus
skursta, tūkstančiai
užmiega alkani

MIALTNA parama

Vilniaus, Klaipėdos ir Panevėžio miestų savivaldybių gyventojams teikiame paramą maistu pagal „Maisto iš intervencinių atsargų teikimas labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje“ programą MIATLNA. Paramą maistu kas antrą mėnesį maisto produktais gali gauti tie gyventojai, kurių vidutinės mėnesio pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio - šiuo metu tai 525 Lt; neįgaliųjų vidutinės mėnesio pajamos vienam šeimos nariui turi neviršyti 700 Lt.

Šių miestų gyventojai, norintys gauti ES paramą maisto produktais, turi kreiptis pagal savo gyvenamąją vietą į savivaldybės socialinius darbuotojus, užpildyti prašymą pateikus dokumentus, įrodančius teisę į socialinę paramą.

Taip pat šių žmonių prašymus ES paramai maisto produktais gauti gali priimti ir parama maistu užsiimančios nevyriausybinės organizacijos, globojančios į socialinę riziką patekusius asmenis/šeimas. Organizacijos prašymus iš asmenų priimta ta pačia tvarka, kaip ir savivaldybių socialiniai darbuotojai:

Šios organizacijos metų pradžioje su fondu „Maisto bankas“ pasirašo paramos sutartis, pagal kurias įsipareigoja mums pateikti paramos gavėjų prašymus, paramos gavėjų sąrašą, užtikrinti sąžiningą produktų paskirstymą, teisingą, savalaikį reikiamos dokumentacijos pildymą. 

Daugiau informacijos apie programa MIATLNA rasite čia arba paskambinę telefonu (8~5) 2627675.

© 2010, 2011 Maisto bankas. Visos teisės saugomos.
Dizainas: dizaino propaganda     e-sprendimas: d-agency