Prašome skirti 2% GPM „Maisto bankui“

2018 metais „Maisto bankas“ maistu parėmė beveik 150 tūkst. mažas pajamas turinčių žmonių, kuriems per metus  išdalinome daugiau nei 8 tūkst. tonų maisto. Tačiau poreikis daug didesnis - Lietuvoje skurdą patiria kas penkta šeima. Kas šeštas kenčia nepriteklių ir negali bent kas antrą dieną įpirkti brangesnio, baltymais turtingo maisto – mėsos, žuvies, paukštienos.  Dažniausiai ties skurdo riba atsiduria ir paramos maistu prašo bedarbiai, vienišos mamos, mažas   pensijas gaunantys senoliai ir neįgalieji, gausios šeimos.  Jiems galime padėti! Bet tam „Maisto bankui“ reikalinga Jūsų parama! 

Į „Maisto banko“ sandėlius pristatydami geradarių dovanotus maisto produktus, mūsų automobiliai pernai nuvažiavo 175 tūkstančius kilometrų. Maistui gelbėti ir tiekti ant nepasiturinčiųjų stalo reikalingas kuras, mašinų remontas, sandėliai su įranga ir pan.  Jūsų paramą panaudosime itin efektyviai - už kiekvieną Jūsų paaukotą eurą „Maisto bankas“ nepasiturintiems patiekia net 15 porcijų maisto!  

Todėl labai Jūsų prašome padėti pamaitinti nepasiturinčius – skirkite savo 2% jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio „Maisto bankui“.  

 

Kaip tai padaryti?  

 

Norėdami „Maisto bankui“ skirti savo 2%, prisijunkite prie internetinio portalo www.deklaravimas.vmi.lt. 

1) viršutiniame meniu pasirinkite skiltį „Deklaravimas“,  

2) spauskite „Pildyti formą“, 

3) sąraše „Dažniausiai pildomos formos“ pasirinkite „Prašymas skirti paramą“ , 

4) užpildykite formą FR0512 v.3 tiesiogiai elektroninės deklaravimo sistemos portale.  

Formoje užpildykite savo asmens duomenis bei „Maisto banko“ rekvizitus: 

5 Mokestinis laikotarpis – 2018 

6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams - ✔ 

E1 Gavėjo tipas – 2 

E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 192015172 

E3 Mokesčio dalies paskirtis – Maisto bankas 

E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) –   2,00    

E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – (pasirinkite metus, vėliausiai iki 2022 m.) 

ŠIRDINGAI JUMS DĖKOJAME!