Ar prekybos centrai nesipelno iš „Maisto banko” akcijos? | „Maisto bankas“

Ar prekybos centrai nesipelno iš „Maisto banko” akcijos?

Didieji Lietuvos prekybos centrai padeda organizuoti „Maisto banko” akciją ir ją remia iš dalies finansuodami tiesioginius „Maisto banko” akcijos kaštus (plakatų, skrajučių gamybą ir pan.). Parduotuvių adminstracija teikia visokieriopą pagalbą „Maisto banko” akcijos savanoriams – padeda įsirengti maisto surinkimo punktus, išdėstyti reklaminę medžiagą ir pan.

Toks socialiai atsakingas prekybininkų elgesys jiems naudingas – geri darbai padeda sustiprinti vartotojų pasitikėjimą, gerina bendrovių įvaizdį, didina žinomumą. „Maisto banko” akcijų metu kiek pagyvėja ir prekyba maisto produktais.

Dėkojame prekybos tinklams už jų paramą padedant pamaitinti nepasiturinčiuosius!