„Maisto banko“ vykdomi projektai

Kasdienis „Maisto banko“ darbas

        Didžioji dalis kasdienės „Maisto banko“ veiklos – tai bendradarbiavimas su prekybininkais surenkant, sutvarkant ir perduodant nepasiturinčių maitinimui parduoti nespėjamus ar netinkamus parduoti, bet dar tinkamus žmonėms vartoti maisto produktus.

  

 

„PasiDalink“

           Labdaros telemaratonas, kurio tikslas - supažindinti visuomenę su nepasiturinčiųjų kasdienybe, pakviesti juos aukoti lėšų ir palengvinti stokojančiųjų būtį. 

  

 

„Maisto banko" akcija 

          Maisto produktų rinkimo projektas. Parduotuvėse pirkėjai prašomi paaukoti maisto produktų, kuriuos „Maisto banko“ savanoriai išdalina nepasiturintiems.

  

 

 Gera kaina - geras darbas  

              Prekybos tinklo „IKI“ inicijuota akcija, kurios tikslas paremti labdaros ir paramos fondą „Maisto bankas“. 

   

 

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPLSAF) parama maisto paketais

          EPLSAF remia nacionalines sistemas, pagal kurias, pasitelkus labdaros organizacijas ir savivaldybes teikiama nefinansinė pagalba labiausiai skurstantiems asmenims. „Maisto bankas“ dalina paramą maisto paketais 23 Lietuvos savivaldybėse.

  

 

 „Maisto banko“ akademija

             Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPLSAF) paramos gavėjams skirti mokymai, kurių metu profesionalūs lektoriai veda pamokas apie asmeninių finansų valdymą, o taip pat kaip skaniau ir pilnavertiškiau maitintis bei sutaupyti. Patyrę virtuvės šefai moko praktinių kulinarijos gudrybių – kaip pasigaminti skanų ir sveikesnį maistą, kurio pagrindą sudaro EPLSAF paramos krepšelyje esantys maisto produktai.     

  

        

„Rezervuota vyresniems"

​         Viešosios įstaigos „SOPA“ ir „Maisto banko“ vykdomas projektas, kurio tikslas padidinti vyresnio amžiaus asmenų užimtumą ir aktyvų dalyvavimą darbo rinkoje bei visuomenės gyvenime.

  

 

„Rimi“ maisto talpyklos 

         Parama maistu į „Maisto banko“ talpyklas „RIMI“ parduotuvėse.

 

 

Šiaurės-Baltijos šalių savanorystės praktikų mainai         

              Projektas, kurio metu Danijos, Estijos ir Lietuvos maisto bankų darbuotojai, dirbantys su savanoriais, dalinasi savo praktikomis, turimomis sistemomis bei įgūdžiais koordinuojant savanoriškas veiklas. Projekto Šiaurės-Baltijos šalių savanorystės praktikų mainai metu "Maisto banko" atstovai lankėsi studijų vizituose Danijoje bei Estijoje. Šiuose darbiniuose susitikimuose įgytos žinios perkeltos į Šiaurės-Baltijos šalių savanorių vadybos gaires, su kuriomis galite susipažinti čia

 

„Maisto banko“ gebėjimų ir galimybių veikti stiprinimas

            Šio projekto tikslas – sustiprinti „Maisto banko“ gebėjimus pritraukti vertingiausio, baltymais turtingo, atliekamo maisto, taip pat šviežių vaisių ir daržovių, padidinti „Maisto banko“ savanorių gebėjimus šį maistą efektyviai rinkti ir dalinti organizuojant mažas pajamas turinčių asmenų maitinimą, pagerinti bendaradrbiavimą su prekybos ir maisto pramonės įmonėmis ir maisto švaistymo prevenciją vykdančiomis valstybės ir savivaldybių institucijomis. Tokiu būdu tikimasi nuo utilizavimo gelbėti vis daugiau vertingo maisto plačiai jį perduodant nepasiturinčiųjų labdaringam maitinimui. Projektas remiamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

 

Savanorių pagalba Panevėžio socialinę atskirtį patiriantiems senjorams

              Projekto „Savanorių pagalba Panevėžio socialinę atskirtį patiriantiems senjorams" tikslas – tiekiant bendrąsias socialines paslaugas, padidinti Panevėžio darbingų senyvo amžiaus asmenų socialinę integraciją ir pagerinti jų padėtį darbo rinkoje. Socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems senyvo amžiaus Panevėžio miesto gyventojams „Maisto banko“ savanoriai teiks maitinimo organizavimo paslaugas bei informaciją ir konsultacijas apie socialinės paramos ir užimtumo galimybes, tarpininkaus jiems prisijungiant prie savanorių ir aktyviau įsiliejant į bendruomeninį ar visuomeninį gyvenimą tam, kad sustiprintų jų socialinius saitus, gebėjimus ir galimybes atsikratyti socialinės atskirties. Šis projektas įgyvendinamas pagal LR Vidaus reikalų ministerijos (VRM) administruojamą priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, jam vykdyti skirtos finansavimas iš Europos Sąjungos fondų ir bendrojo finansavimo.

 

 

Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija įtraukiant į savanorišką darbą „Maisto banke“ 

Projekto tikslas - identifikuoti socialinės rizikos asmenis, gaunančius maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto labdaros valgykloje ir padėti jiems atkurti savo socialinius ir darbo įgūdžius per dalyvavimą "Maisto banko" savanoriškose veiklose. Projektą finanuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.

  

Fud.lt

Restoranams, kavinėms ir kitoms maitinimo įstaigoms skirta platforma, kurios pagalba nespėjami parduoti ar kitaip realizuoti maisto produktai/patiekalai perduodami nepasiturinčiųjų maitinimui.

 

Atlikti projektai