EPLSAF

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPLSAF) tikslas  - skatinti socialinę sanglaudą Sąjungoje, padedant siekti strategijos „Europa 2020“ tikslo, sumažinti žmonių, kuriems gresia skurdas ir/ar socialinė atskirtis, skaičių bent 20 mln. Fondas remia nacionalines sistemas, pagal kurias, pasitelkus labdaros organizacijas ir savivaldybes teikiama nefinansinė pagalba labiausiai skurstantiems asmenims.

Paramos dalinimo grafikai

Šiai kategorijai priskirto turinio nėra.