VIRTUALUS MAISTO ŽEMĖLAPIS: JEI KAŽKAS TURI PER DAUG, LAI PASIDALINA | „Maisto bankas“

VIRTUALUS MAISTO ŽEMĖLAPIS: JEI KAŽKAS TURI PER DAUG, LAI PASIDALINA

2014-11-06

„Maisto bankas“ savo kasdienėje veikloje nuolat rūpinasi tais, kurie stokoja maisto. Todėl ir nuolat ieško būdų, kaip kuo paprasčiau, greičiau ir efektyviau visi, turintys atliekamų produktų, galėtų perduoti tiems, kurie jų stokoja. Tam buvo sukurtas virtualus atliekamo maisto žemėlapis.

Pasak „Maisto banko“ atstovų, šis virtualus žemėlapis skirtas tam, kad žmonių vartojimui tinkamas, bet dėl įvairių priežasčių neparduodamas maistas, galėtų kuo operatyviau ir paprasčiau pasiekti skurdžiai gyvenančius žmones. Tikimasi, kad jis šiuo „virtualizacijos“ laikotarpiu padės daug greičiau ir bendrovėms, organizacijoms paprasčiau susikalbėti tarpusavy, viską sukoordinuoti.

Šiuo žemėlapiu pilnavertiškai naudotis gali tik užsiregistravę dalyviai – juridiniai asmenys. Iš vienos pusės, kviečiami registruotis visi, norintys suteikti paramą maistu (maisto gamintojai, prekybininkai, ūkininkai, logistikos atstovai).  Jie virtualaus įrankio pagalba gali paprastai ir greitai pažymėti, kokius maisto produktus nori ir gali atiduoti paramai, kokie jų kiekiai ir galiojimo terminai, nurodyti paramos atsiėmimo laiką ir vietą. Iš kitos pusės, registruojasi ir paramos maistu gavėjai (juridiniais asmenys, turintys paramos gavėjo statusą), kurie gali gauti paramos tiekėjų pasiūlymus apie maisto produktus,  atsižvelgiant į paramos gavėjo poreikius, veiklos pobūdį, atstumą nuo paramos maistu šaltinio ir pan. Taip pat paramą norintys gauti juridiniai asmenys prisiregistravę sistemoje gali kreiptis į potencialius paramos davėjus savo iniciatyva ir teirautis ar pastarieji neturi pardavimui netinkamų, bet vartojimui tinkamų maisto produktų, kuriuos norėtų paaukoti.

Virtualus maisto žemėlapis – tai 2013 m. lapkritį „Maisto bankas“ pradėto įgyvendinti projekto „Stabdykime maisto švaistymą Lietuvoje!” dalis. Jis ir kitos susijusios priemonės – regioniniai sprendėjų susitikimai ir praktinės dirbtuvės, nacionalinis kovos su maisto švaistymu kongresas, politinių, administracinių ir fiskalinių priemonių paketas, mažinant maisto švaistymą, dokumentinis filmas apie maisto švaistymą Lietuvoje „Dėmesio – maistas!”, mobilios parodos – visa skirta visuomenės suvokimo apie maisto švaistymą padidinimui ir kaip pagalba nevyriausybinėms organizacijoms priimant sprendimus, efektyviai mažinančius maisto atliekų patekimą į aplinką bei įgalinančius išgelbėto maisto perdavimą nepasiturintiems. Projektas finansuojamas Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo 2009-2014 m. periodo NVO Programos Lietuvoje lėšomis.

Virtualų atliekamo maisto žemėlapį galite rasti čia:www.maistobankas.lt/maistozemelapis