Slideshow
Lietuvoje kas
penktas žmogus
skursta, tūkstančiai
užmiega alkani

Sveikatiada

Projektas „SVEIKATIADA”

Projektas “Sveikatiada” – socialinė iniciatyva, kuria siekiama formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą mokyklose. Išskirtinis dėmesys šiame projekte skiriamas mokyklų bendruomenėms, kurios kviečiamos smagiai ir mokiniams patraukliomis priemonėmis – žaidynėmis, viktorinomis, netradicine aktyvia veikla per pamokas, pertraukas ar po pamokų – ugdyti supratimą apie mitybą ir fizinį aktyvumą. Juk sveikai gyventi gali būti smagu.

Projektas „Sveikatiada" (buv. pavadinimas „Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo ugdymas mokyklose") yra įgyvendinamas nuo 2008 metų:

  • 2008-2009 mokslo metai - pilotinis projekto Panevėžio apskrities bendrojo lavinimo mokyklose (į projekto veiklas aktyviai įsitraukė 30% bendrojo lavinimo mokyklų);
  • 2009-2010 mokslo metai - projekto priemonės įgyvendinamos Vilniaus, Kauno bei Panevėžio apskričių  bendrojo lavinimo mokyklose (į projekto veiklas aktyviai įsitraukė 20% mokyklų);
  • 2010-2011 mokslo metai - projekto priemonės papildomai įgyvendinamos Utenos, Alytaus, Marijampolės apskrityse (į projekto veiklas aktyviai įsitraukė 37% mokyklų);
  • 2011-2012 mokslo metais projekto priemonės papildomai įgyvendinamos likusioje Lietuvos dalyje: Klaipėdos, Telšių, Tauragės ir Šiaulių apskrityse.
  • 2013-2014 projektas subūrė jau 550 Lietuvos mokymo įstaigų. 

Projektas „Sveikatiada“ yra bendra valstybinių institucijų, socialiai atsakingo verslo bei nevyriausybinio sektoriaus iniciatyva. Šis projektas – pavyzdys, kad suvienijus jėgas siekiant bendro ir visiems svarbaus tikslo galima nuveikti daugiau nei dirbant atskirai. Projekto partneriai tiki, kad jis ne tik prisidės prie vaikų ugdymo, bet ir įkvėps glaudesnį nevyriausybinių organizacijų, socialiai atsakingo verslo ir valstybės institucijų bendradarbiavimą sprendžiant visuomenines problemas.

Projekto „Sveikatiada“ partneriai: Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, UAB „Mondelez Lietuva Production", UAB „Nestle Baltics”, UAB „Suslavičius-Felix“, UAB „Vilniaus margarino gamykla“, „VRP Hill+Knowlton Strategies“ ir LPF „Maisto bankas“.

Apsilankykite „Sveikatiados“ internetiniame tinklalapyje ir įsitikinkite, kad sveikai gyventi yra smagu!  www.sveikatiada.lt

© 2010, 2011 Maisto bankas. Visos teisės saugomos.
Dizainas: dizaino propaganda     e-sprendimas: d-agency