„Maisto banko“ vykdomi projektai

Kasdienis „Maisto banko“ darbas

        Didžioji dalis kasdienės „Maisto banko“ veiklos – tai bendradarbiavimas su prekybininkais surenkant, sutvarkant ir perduodant nepasiturinčių maitinimui parduoti nespėjamus ar netinkamus parduoti, bet dar tinkamus žmonėms vartoti maisto produktus.

  

„PasiDalink“

           Labdaros telemaratonas, kurio tikslas – supažindinti visuomenę su nepasiturinčiųjų kasdienybe, pakviesti juos aukoti lėšų ir palengvinti stokojančiųjų būtį.

  

„Maisto banko“ akcija 

          Maisto produktų rinkimo projektas. Parduotuvėse pirkėjai prašomi paaukoti maisto produktų, kuriuos „Maisto banko“ savanoriai išdalina nepasiturintiems.

  

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPLSAF) parama maisto paketais

          EPLSAF remia nacionalines sistemas, pagal kurias, pasitelkus labdaros organizacijas ir savivaldybes teikiama nefinansinė pagalba labiausiai skurstantiems asmenims. „Maisto bankas“ dalina paramą maisto paketais 23 Lietuvos savivaldybėse.

  

 „Maisto banko“ akademija

             Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPLSAF) paramos gavėjams skirti mokymai, kurių metu profesionalūs lektoriai veda pamokas apie asmeninių finansų valdymą, o taip pat kaip skaniau ir pilnavertiškiau maitintis bei sutaupyti. Patyrę virtuvės šefai moko praktinių kulinarijos gudrybių – kaip pasigaminti skanų ir sveikesnį maistą, kurio pagrindą sudaro EPLSAF paramos krepšelyje esantys maisto produktai.

  

„Rezervuota vyresniems“

​         Viešosios įstaigos „SOPA“ ir „Maisto banko“ vykdomas projektas, kurio tikslas padidinti vyresnio amžiaus asmenų užimtumą ir aktyvų dalyvavimą darbo rinkoje bei visuomenės gyvenime.

  

„Rimi“ maisto talpyklos 

         Parama maistu į „Maisto banko“ talpyklas „RIMI“ parduotuvėse.

 

Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija įtraukiant juos į savanorišką darbą „Maisto banke“ 

Projekto tikslas – identifikuoti socialinės rizikos asmenis, gaunančius maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto labdaros valgykloje ir padėti jiems atkurti savo socialinius ir darbo įgūdžius per dalyvavimą „Maisto banko“ savanoriškose veiklose. Projektą finanuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.

  

Fud.lt

Restoranams, kavinėms ir kitoms maitinimo įstaigoms skirta platforma, kurios pagalba nespėjami parduoti ar kitaip realizuoti maisto produktai/patiekalai perduodami nepasiturinčiųjų maitinimui.

„Maisto nešvaistome – atiduodame nepasiturintiems“

Projektas, kuriuo siekiama bendradarbiaujant su prekybos prekybininkais, ūkininkais ir maisto gamintojais, rinkti paramą atliekančiais maisto produktais ir dalinti juos Panevėžio miesto  nepasiturintiems žmonėms, taip sutaupant maisto pirkimui skirtas lėšas, kurios būtų skiriamos kitiems būtiniausiems poreikiams tenkinti.

Tęsdamas ir plėtodamas ilgalaikį kovos su maisto švaistymu veiklos modelį, „Maisto bankas“ Panevėžio mieste ir rajone projekto laikotarpiu siekiame pritraukti kuo daugiau atliekančių, tačiau saugių vartoti maisto produktų, kurie kitu atveju būtų išmesti ir juos atrinkus bei sutvarkius perduoti skurdžiai gyvenantiems žmonėms.

   

 

Atlikti projektai

 • Savanorių pagalba Panevėžio socialinę atskirtį patiriantiems senjorams – Projekto „Savanorių pagalba Panevėžio socialinę atskirtį patiriantiems senjorams“ tikslas – tiekiant bendrąsias socialines paslaugas, padidinti Panevėžio darbingų senyvo amžiaus asmenų socialinę integraciją ir pagerinti jų padėtį darbo rinkoje. Socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems senyvo amžiaus Panevėžio miesto gyventojams „Maisto banko“ savanoriai teiks maitinimo organizavimo paslaugas bei informaciją ir konsultacijas apie socialinės paramos ir užimtumo galimybes, tarpininkaus jiems prisijungiant prie savanorių ir aktyviau įsiliejant į bendruomeninį ar visuomeninį gyvenimą tam, kad sustiprintų jų socialinius saitus, gebėjimus ir galimybes atsikratyti socialinės atskirties. Šis projektas įgyvendinamas pagal LR Vidaus reikalų ministerijos (VRM) administruojamą priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, jam vykdyti skirtos finansavimas iš Europos Sąjungos fondų ir bendrojo finansavimo.
 • Projektas „Gelbėkime maistą nepasiturintiems“ –   2019 m. spalį naujuoju organizacijos partneriu tapo įstaiga „Humana People to People Baltic“, „Maisto banko“ projekto „Gelbėkime maistą nepasiturintiems“ įgyvendinimui skyrusi 100 tūkst. eurų.  Džiaugiamės, viso projekto metu  „Humana People to People“ vardu buvo išgelbėta ir nepasiturinčiųjų maitinimui paskirstyta beveik 789 tūkst. kilogramų įvairių maisto produktų. Iš viso projekto metu parama maistu 487 visoje Lietuvoje veikiančias socialines organizacijas, o per jas ir 45 979 skurdžiai gyvenančius žmones 183 Lietuvos miestuose ir miesteliuose.
 • „Gera kaina – geras darbas“   – prekybos tinklo „IKI“ inicijuota akcija, kurios tikslas paremti labdaros ir paramos fondą „Maisto bankas“. 
 • Kuriame tvarią atliekamo maisto gelbėjimo sistemą Baltarusijoje – projektu siekiama įvertinti Baltarusijos poreikius organizuojant paramą maistu socialiai pažeidžiamoms grupėms joms teikiant maistą ir remiantis Lietuvos gerąja patirtimi inicijuoti tokios paramos tinklo kūrimąsi.  
 • „Maisto banko“ gebėjimų ir galimybių veikti stiprinimas – šio projekto tikslas – sustiprinti „Maisto banko“ gebėjimus pritraukti vertingiausio, baltymais turtingo, atliekamo maisto, taip pat šviežių vaisių ir daržovių, padidinti „Maisto banko“ savanorių gebėjimus šį maistą efektyviai rinkti ir dalinti organizuojant mažas pajamas turinčių asmenų maitinimą, pagerinti bendaradrbiavimą su prekybos ir maisto pramonės įmonėmis ir maisto švaistymo prevenciją vykdančiomis valstybės ir savivaldybių institucijomis. Tokiu būdu tikimasi nuo utilizavimo gelbėti vis daugiau vertingo maisto plačiai jį perduodant nepasiturinčiųjų labdaringam maitinimui. Projektas remiamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 • Pagalba maistu socialiai pažeidžiamiems Avižienių seniūnijos bendruomenės nariams – projekto tikslas – padėti socialiai pažeidžiamiems Vilniaus rajono Avižienių seniūnijoje gyvenantiems bendruomenės nariams, kurie šiuo metu dėl įvairių priežasčių kenčia nepriteklių ir patiria papildomos paramos maistu poreikį. Projektą finansuoja Vilniaus rajono savivaldybė
 • Pagalba maistu Šiaulių miesto Pietinės teritorijos bendruomenės socialiai pažeidžiamiems nariams – projektu siekiama sąveikaujant su Šiaulių miesto bendruomenėmis ir socialinėmis organizacijomis, taip pat su Šiaulių m. savivaldybės ir jos kuruojamų įstaigų socialiniais darbuotojais, identifikuoti šiuo laikotarpiu labiausiai paramos maistu reikalingus socialinę atskirtį ir skurdą kenčiančius bendruomenių narius ir suorganizuoti jiems paramą maisto produktais. Projektą finanuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
 • „Kviečiu į svečius“ – Labdaringos vaišės, kurių metu galite pasmagūriauti, smagiai praleisti laiką ir paaukoti nepasiturintiems.
 • Šiaurės-Baltijos šalių savanorystės praktikų mainai – Projektas, kurio metu Danijos, Estijos ir Lietuvos maisto bankų darbuotojai, dirbantys su savanoriais, dalinasi savo praktikomis, turimomis sistemomis bei įgūdžiais koordinuojant savanoriškas veiklas. Projekto Šiaurės-Baltijos šalių savanorystės praktikų mainai metu „Maisto banko“ atstovai lankėsi studijų vizituose Danijoje bei Estijoje. Šiuose darbiniuose susitikimuose įgytos žinios perkeltos į Šiaurės-Baltijos šalių savanorių vadybos gaires, su kuriomis galite susipažinti čia
 • Pasaldink gyvenimą – „Maisto banko“ iniciatyva, kuria visi geros valios žmonės buvo kviečiami lankytis ženklu „Pasaldink gyvenimą“ pažymėtuose restoranuose ir kavinėse, skanauti specialų desertą, o visas už jį gautas pelnas buvo skirtas „Maisto bankui“ ir nepasiturinčių žmonių maitinimui.
 • „Šiaurės-Baltijos šalių bendra kova prieš maisto švaistymą” – 2013-2014 m. įgyvendintas sprojektas, kurio tikslas – sukurti Baltijos ir Šiaurės šalių maisto bankų tinklą, kuris leistų jiems pasidalyti savo gerąja patirtimi ir žiniomis apie kovą su pramonės ir prekybos sektorių maisto švaistymu, didinant išgelbėtą maisto kiekį ir skatinant maisto bankų kūrimąsi kitose Šiaurės ir Baltijos šalyse.
 • Projektas FoRWaRd – nemokama internetinė mokymo platforma, skirta maisto pramonės ir tiekimo bendrovėms. 
 • „Stabdykime maisto švaistymą Lietuvoje!” – projektas, skirtas padidinti visuomenės suvokimą apie maisto švaistymą ir padėti nevyriausybinėms organizacijoms priimti sprendimus, efektyviai mažinančius maisto atliekų patekimą į aplinką bei įgalinančius išgelbėto maisto perdavimą nepasiturintiems.
 • „Maisto banko“ paramos maistu tiekimo tinklo gebėjimų stiprinimas panaudojant gerąją Šveicarijos patirtį“ – projektas, kurio tikslas – sustiprinti „Maisto banko“ paramos maistu tiekimo tinklo gebėjimus panaudojant gerąją Šveicarijos patirtį.
 • Sveikatiada – tai ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa, kuri suteikia vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.