Sujungę dvi problemas radome būdą, kaip padėti skurstantiems