Privatumo politika

Mes (Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“) gerbiame Jūsų privatumą ir įsipareigojame saugoti jį laikydamiesi šios Privatumo politikos (toliau – „Privatumo politika“). Šioje Privatumo politikoje rasite informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Mes įsipareigojame būti skaidrūs, pateikdami aiškią informaciją apie tai, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, tvarkymo tikslus, asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taip pat teisinį duomenų tvarkymo pagrindą ir kitą informaciją, kurią turime pateikti pagal galiojančius teisės aktus.

1. Kokius asmens duomenis tvarkome ir kodėl?

Sutikę gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus mūsų interneto svetainėje, kartu pateikiate savo asmens duomenis. Jūsų pateiktus duomenis teisėtai tvarkome ir naudojame žemiau išvardytais tikslais:

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų tvarkymo  teisinis pagrindas

Vardas, šalis, lytis, miestas, kalba, el. paštas, el. pašto sąveika (informacija apie tai, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas, kada ir kiek kartų jis buvo perskaitytas / atvertas, ar jis buvo persiųstas, kokia operacinė sistema ir el. pašto serveris (jo vieta) buvo naudojami).

Gavę jūsų sutikimą, tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkome  asmens duomenis.

Norėdami gauti „Maisto banko“ naujienas, jūs sutinkate su terminais bei sąlygomis, tuomet mes renkame informaciją apie Jus. Gautus duomenis naudojame, kad atpažintume Jus, kai pateikiate  mums užklausas, praneštume apie privatumo politikos, terminų bei sąlygų pokyčius ir pan.) el. paštu.

Norėdami gauti „Maisto banko“ naujienas, turite sutikti su pateikiamais terminais bei sąlygomis ir pateikti savo asmens duomenis. Jeigu nesutiksite su terminais bei sąlygomis ir nepateiksite asmens duomenų, „Maisto banko“ naujienų negausite.

Pateikdami asmens duomenis, patvirtinate, kad jie yra tikslūs ir teisingi. Pastebėję netikslumų, nedelsiant informuokite organizaciją.  

Taip pat galime pakviesti Jus į renginį ar sudalyvauti apklausoje. Tai darome todėl, kad norime geriau pažinti Jus ir pritaikyti mūsų siunčiamas naujienas pagal jūsų poreikį.

Atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų galite spustelėję atsisakymo nuorodą laiške arba susisiekę su mumis žemiau nurodytais kontaktais.

Registruodamiesi tiesioginės rinkodaros pasiūlymams, jūs patvirtinate, kad jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir jūs esate ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus.

Siųsti Jums naujienas apie mūsų veiklą, pasiūlymus bei reklaminę medžiagą galime tik tuo atveju, jeigu sutinkate gauti šią informaciją.

Jeigu sutikote gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu, norėdami suprasti, ar informacija, kurią siunčiame, Jums aktuali, renkame statistinę informaciją apie išsiųstus naujienlaiškius (ar naujienlaiškį perskaitėte, kada ir kiek kartų jį perskaitėte ar atvėrėte, ar persiuntėte jį kitiems, kokią operacinę sistemą ir el. pašto serverį (jo vietą) naudojote).

2. Kaip mes renkame informaciją apie Jus?

Jūsų asmens duomenis renkame naudodamiesi: registracijos forma, jums pateikus duomenis apie save internetu ar kitu būdu.

3. Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Duomenys, pateikti užsisakant tiesioginės rinkodaros pranešimus, bus saugomi tol, kol pageidausite gauti mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimus, bet ne ilgiau kaip 2 metus.

4. Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis galime atskleisti:

a) Įmonėms, su kuriomis dirbame. Asmens duomenys yra atkleidžiami įmonėms, kurios teikia mums paslaugas. Tai yra IT priežiūros, naujienlaiškių siuntimo įmonės ir reklamos agentūros. Visos šios įmonės privalo užtikrinti tokią pačią Jūsų asmens duomenų apsaugą, negali naudoti jų neleistinais tikslais ir turi užtikrinti, kad jų partneriai elgsis taip pat.

b) Kita. Ginčų atveju galime perduoti Jūsų duomenis teisės konsultantams.

5. Asmens duomenų apsauga

Su Jūsų asmens duomenimis elgiamės atsakingai:

a) Saugumas. Jūsų duomenų apsaugai naudojame technines ir organizacines saugumo priemones. Duomenys laikomi saugiai ir yra prieinami ribotam asmenų skaičiui.

b) Tarptautinis perdavimas.

Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės ribose.

6. Jūsų teisės

Jūs turite šias teises:

a) teisę gauti informaciją apie tai, ar tvarkome Jūsų asmens duomenis, ir prieigą prie savo duomenų;
b) teisę kreiptis į mus su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis;
c) teisę ištrinti savo asmens duomenis. Ši teisė negalioja, jei duomenų tvarkymas susijęs su saviraiškos ir informacijos laisve, teisiniais įsipareigojimais ar teisinių reikalavimų nustatymu, vykdymu bei gynimu;
d) teisę gauti ar perduoti kitai įmonei savo asmens duomenis (vadinamoji teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė galioja, kai asmens duomenys tvarkomi automatizuotai, remiantis Jūsų sutikimu arba pasirašius sutartį;
e) teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis;
f) teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas mūsų ar trečiųjų šalių teisėtais interesais;  
g) teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą;
h) teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, kreipkitės į mus raštu arba susisiekite su duomenų apsaugos pareigūnu žemiau nurodytais kontaktais.

Jeigu manote, kad tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).

7. Privatumo politikos pakeitimai

Reguliariai peržiūrime savo privatumo politiką. Ši versija atnaujinta 2018 m. gegužės 14 d.

8. Kontaktinė informacija

Jei turite klausimų apie asmens duomenų tvarkymą, pageidavimų ar pastabų, susisiekite su mumis:

Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“
Adresas: Vytenio g. 54, 03229 Vilnius
Tel.: (8 5) 262 7675
El. paštas: info@maistobankas.lt
Įm. kodas: 192015172;

Duomenų apsaugos pareigūnas: el. paštas asmensduomenys@maistobankas.lt

Su duomenų apsaugos pareigūnu taip pat galite susisiekti paštu, siųsdami laišką aukščiau nurodytu adresu ir adresuodami jį duomenų apsaugos pareigūnui.