Privatumo politika

Mes (Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“) gerbiame Jūsų privatumą ir įsipareigojame saugoti jį laikydamiesi šios Privatumo politikos (toliau – „Privatumo politika“). Šioje Privatumo politikoje rasite informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Mes įsipareigojame būti skaidrūs, pateikdami aiškią informaciją apie tai, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, tvarkymo tikslus, asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taip pat teisinį duomenų tvarkymo pagrindą ir kitą informaciją, kurią turime pateikti pagal galiojančius teisės aktus.

 

1. Asmens duomenų rinkimas ir naudojimas

Kokią informaciją mes renkame?

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikėte laisva valia, pvz. jei parašote mums el. laišką, užsisakote naujienlaiškį, užpildote savanorio (-ės) anketą mūsų interneto svetainėje ar susisiekiate su mumis kitais kontaktais (pvz. telefonu, SMS žinute).

Mes Jūsų pateikiamus asmens duomenis tvarkysime vadovaudamiesi Privatumo politika ir mums taikomais teisės aktų reikalavimais. Jūsų asmens duomenys nebus naudojami kitiems tikslams, nei numatyta duomenų gavimo metu, nebent tam gautume papildomą Jūsų sutikimą, arba toks asmens duomenų tvarkymas būtų numatytas teisės aktuose. Jei siunčiate mums savo gyvenimo aprašymą (CV), tai mes naudosime Jūsų pateiktą informaciją, kad galėtumėme Jums pasiūlyti tinkamiausią darbo pasiūlymą.

Priklausomai nuo duomenų tvarkymo tikslo, gali būti tvarkomi tokie Jūsų duomenys: vardas, pavardė, šalis, lytis, gimimo data, miestas, kalba, el. paštas, el. pašto sąveika (informacija apie tai, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas, kada ir kiek kartų jis buvo perskaitytas / atvertas, ar jis buvo persiųstas, kokia operacinė sistema, el. pašto serveris (jo vieta) buvo naudojami) ir kiti.

 

2. Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Paprastai mes renkame Jūsų asmens duomenis tik tokia apimtimi, kuri yra būtina priklausant nuo duomenų tvarkymo tikslo. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes remiamės vienu iš šių teisinių pagrindų:

  • Sutarties vykdymo pagrindas: atliekamas, kai Jūsų asmeninės informacijos tvarkymas yra būtinas įvykdyti mūsų įsipareigojimus pagal sutartį;
  • Teisės aktų reikalavimų vykdymo pagrindas: Taikomas, kai mes esame įstatymų ar kitų teisės aktų pagrindais įpareigoti tvarkyti Jūsų asmens duomenis, pvz. mokesčių apskaitos tikslais, duomenų teikimui viešojo valdymo ar teisėsaugos institucijoms, pvz. policijai.
  • Teisėto intereso teisinis pagrindas: Mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis, kai turėsime tam teisėtą interesą ir toks asmens duomenų tvarkymas nepažeis Jūsų teisėtų interesų bei Jūsų teisių.
  • Sutikimo teisinis pagrindas: Tam tikrais atvejais mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis tik jei prieš tai gausime Jūsų sutikimą. Sutikimą tvarkyti duomenis galite atšaukti bet kuriuo metu susisiekę su mumis žemiau nurodytu el. paštu.

 

Naujienlaiškiai – tai tiesioginės rinkodaros tikslu siunčiami elektroninio pašto laiškai,  kurie apima: „Maisto banko“ naujienas su pasiūlymais, pranešimais apie akcijas, kvietimus į renginius / akcijas, pasiūlymus ir panašią informaciją.

Norėdami gauti „Maisto banko“ naujienas, Jūs sutinkate su terminais bei sąlygomis, tuomet mes renkame informaciją apie Jus. Gautus duomenis naudojame, kad atpažintume Jus, kai pateikiate  mums užklausas, praneštume apie privatumo politikos, terminų bei sąlygų pokyčius ir pan. el. paštu. Norėdami gauti „Maisto banko“ naujienas, turite sutikti su pateikiamais terminais bei sąlygomis ir pateikti savo asmens duomenis. Jeigu nesutiksite su terminais bei sąlygomis ir nepateiksite asmens duomenų, „Maisto banko“ naujienų negausite.

Pateikdami asmens duomenis, patvirtinate, kad jie yra tikslūs ir teisingi. Pastebėję netikslumų, nedelsiant mus informuokite.

Taip pat galime pakviesti Jus į renginį ar sudalyvauti apklausoje. Tai darome todėl, kad norime geriau pažinti Jus ir pritaikyti mūsų siunčiamas naujienas pagal Jūsų poreikį.

Atsisakyti naujienlaiškių galite bet kuriuo metu pagal instrukcijas, kurios pridėtos prie kiekvienos komunikacijos arba susisiekę su mumis žemiau nurodytais kontaktais.

Registruodamiesi naujienlaiškiams arba pildydami savanorio (-ės) anketą Jūs patvirtinate, kad Jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir Jūs esate ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus.

Jeigu sutikote gauti naujienlaiškius elektroniniu paštu, norėdami suprasti, ar informacija, kurią siunčiame, Jums aktuali, renkame statistinę informaciją apie išsiųstus naujienlaiškius (ar naujienlaiškį perskaitėte, kada ir kiek kartų jį perskaitėte ar atvėrėte, ar persiuntėte jį kitiems, kokią operacinę sistemą ir el. pašto serverį (jo vietą) naudojote).

 
Aukojimai – atliekant aukojimą, saugomi jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, auka. Aukojimai hyperlink sąsajomis apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS

3. Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

Mes nesidaliname asmenine informacija su trečiosiomis šalimis, nebent tai yra būtina siekiant užtikrinti paslaugų Jums teikimą, įgyvendinti Jūsų prašymus, mūsų teisėtus interesus, ar tai nustato teisės aktų reikalavimai.  Mes neperduodame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, kurios galėtų naudoti šiuos duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.

Jūsų asmens duomenis galime atskleisti:

a) Įmonėms, su kuriomis dirbame. Asmens duomenys yra atkleidžiami įmonėms, kurios teikia mums paslaugas. Tai yra IT priežiūros, naujienlaiškių siuntimo įmonės, reklamos agentūros ir kiti. Visos šios įmonės privalo užtikrinti tokią pačią Jūsų asmens duomenų apsaugą, negali naudoti jų neleistinais tikslais ir turi užtikrinti, kad jų partneriai elgsis taip pat.

b) Kita. Ginčų atveju galime perduoti Jūsų duomenis teisės konsultantams.

 

4. Asmens duomenų apsauga

Su Jūsų asmens duomenimis elgiamės atsakingai:

a) Saugumas. Jūsų duomenų apsaugai naudojame technines ir organizacines saugumo priemones. Duomenys laikomi saugiai ir yra prieinami ribotam asmenų skaičiui.

Esame paruošę pagrįstas apsaugos nuostatas ir procedūras, kad galėtume apsaugoti  asmeninę informaciją nuo neteisėto praradimo, neteisingo naudojimo, pakeitimo ar sunaikinimo. Tačiau, nepaisant mūsų geriausių pastangų, negalime garantuoti absoliučios apsaugos nuo visų grėsmių. Mes dedame visas pastangas, kad prieiga prie Jūsų asmeninės informacijos būtų ribota tiems, kurie turi poreikį ją sužinoti. Iš tų asmenų, kurie turi prieigą prie duomenų, reikalaujama išlaikyti tokios informacijos konfidencialumą.

Mes taip pat imamės pagrįstų pastangų išlaikyti asmeninę informaciją tik tokiam laikotarpiui i) kuriam informacija yra būtina įvykdyti asmens užklausą, ii) kuriam ji reikalinga, siekiant atitikti teisinius, reglamentavimo, vidinius verslo ar nuostatų reikalavimus, arba iii) iki tas asmuo paprašo informaciją ištrinti. Laikotarpis, kuriuo duomenys yra saugomi, priklauso nuo konkretaus jų pobūdžio ir aplinkybių, kuriomis ta informacija buvo surinkta; tačiau, taikant viršuje išdėstytus reikalavimus i)-iii), asmeninė informacija nėra laikoma ilgiau nei 2 metus.

b) Tarptautinis perdavimas.

Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės ribose.

 

5. Asmens duomenų tvarkymas interneto svetainėje

Tuo atveju, kai lankotės mūsų interneto svetainėje, mes galime tvarkyti Jūsų IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai Jūs juos suteikiate. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba Jūsų sutikimo pagrindu.

5.1. IP adresai

IP adresas yra skaičius, suteikiamas Jūsų kompiuteriui jungiantis į internetą. Jis leidžia kompiuteriams ir serveriams atpažinti vienas kitą ir dalintis duomenimis. Apsilankius mūsų interneto svetainėje, Jūsų IP adresas yra užfiksuojamas ir naudojamas sistemų diagnostikos ir apsaugos tikslais. IP adresas taip pat naudojamas sudarant rodiklius, pagal kuriuos nustatomas Interneto svetainės lankomumas bei naudingumas.

5.2.Slapukai (angl. Cookies)

Slapukai paprastai yra išsaugomi Jūsų kompiuteryje arba kitame įrenginyje, prie kurio jungiatės į internetą kiekvieną kartą, kai jungiatės prie mūsų interneto svetainės. Tai leidžia mums atskirti Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį iš kitų kompiuterių ar įrenginių.

Tam tikrais atvejais aplankius Interneto svetainę, Jums bus pateiktas informacinis pranešimas su prašymu sutikti, kad mes galėtume naudoti slapukus. Jei neduosite sutikimo, tai Jūsų kompiuteris ar kitas įrenginys nebus tikslingai sekamas tiesioginės rinkodaros tikslais. Informuojame, kad dalis slapukų yra būtini Interneto svetainės funkcionavimui (angl. user-imput), todėl šie slapukai bus naudojami tikslu užtikrinti tinkamą Interneto svetainės funkcionavimą. Jūsų pasirinkimas dėl slapukų naudojimo yra išsaugomas atskirame slapuke, kurio galiojimo terminas yra 180 dienų. Norėdami duotą sutikimą atšaukti, tai galite padaryti išvalydami savo interneto naršyklės slapukus.

Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima ir leidžia saugoti slapukus, tačiau Jūs galite pakeisti interneto naršyklės nustatymus ir užblokuoti slapukų naudojimą. Šie parametrai dažniausiai saugomi interneto naršyklės meniu dalyse „įrankiai“ (angl. Tools) arba „nustatymai“ (angl. Preferences). Taip pat galite bet kuriuo metu ištrinti visus slapukus ar tam tikrus slapukus pasirinktinai. Jeigu nuspręsite visiškai nepriimti slapukų, tai Jums gali būti nepasiekiamas visas mūsų interneto svetainės funkcionalumas.

Daugiau informacijos apie slapukus galima rasti tokiose svetainėse kaip https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Siekdami išplėsti mūsų Interneto svetainės funkcionalumą, mes kartais naudojame trečiųjų šalių įrankius ir valdiklius (angl. widget). Paprastai tam, kad užtikrintų papildomų funkcionalumų veikimą, šie įrankiai ir valdikliai Jūsų kompiuteryje ar įrenginyje išsaugoja slapuką.

Informuojame, kad slapukai savaime nepasako mums Jūsų el. pašto adreso ar kitaip neleidžia identifikuoti Jūsų asmens. Vertindami Interneto svetainės veiklą mes naudojame skirtingus identifikatorius, tame tarpe ir IP adresus, bet tik siekdami nustatyti unikalių Interneto svetainės lankytojų skaičių ir vartotojų geografinį pasiskirstymą, o ne išskirti konkrečius vartotojus.

Naršydami mūsų svetainėje jūs sutinkate, kad jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje būtų išsaugoti interneto svetainės veikimui būtini slapukai.

 

6. Socialinės medijos įrankiai ir programos

Mūsų Interneto svetainė gali turėti funkcionalumą, kuris leidžia Jums dalintis informacija naudojant trečiųjų šalių valdomas socialines platformas, pvz. Facebook „like“ ir „share“ funkcijos. Šios socialinės platformos gali saugoti duomenis apie Jūsų naudojimąsi mūsų Interneto svetaine. Jūsų asmens duomenys, kuriuos pateikiate naudodamiesi tokiomis socialinėmis platformomis dažnai gali būti teikiami ir kitiems socialinės platformos dalyviams. Toks duomenų perdavimas yra reglamentuojamas socialinės platformos valdytojo privatumo politikoje. Mes nevaldome, kaip šie Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi ir dėl to negalime prisiimti jokios atsakomybės.

 

7. Jūsų Teisės

Jūs turite šias teises:

a) teisę gauti informaciją apie tai, ar tvarkome Jūsų asmens duomenis, ir prieigą prie savo duomenų;
b) teisę kreiptis į mus su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis;
c) teisę ištrinti savo asmens duomenis. Ši teisė negalioja, jei duomenų tvarkymas susijęs su saviraiškos ir informacijos laisve, teisiniais įsipareigojimais ar teisinių reikalavimų nustatymu, vykdymu bei gynimu;
d) teisę gauti ar perduoti kitai įmonei savo asmens duomenis (vadinamoji teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė galioja, kai asmens duomenys tvarkomi automatizuotai, remiantis Jūsų sutikimu arba pasirašius sutartį;
e) teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis;
f) teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas mūsų ar trečiųjų šalių teisėtais interesais;
g) teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą;
h) teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, kreipkitės į mus raštu arba susisiekite su duomenų apsaugos pareigūnu žemiau nurodytais kontaktais.

Jeigu manote, kad tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).

 

8. Privatumo politikos pakeitimai

Reguliariai peržiūrime savo privatumo politiką. Ši versija atnaujinta 2021 m. kovo [8] d.

 

9. Kontaktinė informacija

Jei turite klausimų apie asmens duomenų tvarkymą, pageidavimų ar pastabų, susisiekite su mumis:

Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“
Adresas: Vytenio g. 54, 03229 Vilnius
Tel.: (8 5) 262 7675
El. paštas: info@maistobankas.lt
Įm. kodas: 192015172;

Duomenų apsaugos pareigūnas: el. paštas asmensduomenys@maistobankas.lt

Su duomenų apsaugos pareigūnu taip pat galite susisiekti paštu, siųsdami laišką aukščiau nurodytu adresu ir adresuodami jį duomenų apsaugos pareigūnui.