D.U.K.

Iš kur „Maisto bankas“ gauna pinigų savo veiklai?

„Maisto bankas“ pajams gauna iš skirtingų šaltinių, tačiau didžiausią dalį sudaro Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšos. Tai 29 proc. viso mūsų biudžeto. Dar 26 proc. gauname iš fizinių asmenų, 16 proc. sudaro ūkinės veiklos pajamos, 14 proc. – bendrovių ir kitų fondų parama, 8 proc. atkeliauja iš savivaldybių ir 7 proc. sudaro viešųjų darbų finansavimas. Paremti mus galima pinigais, produkcija ar paslaugomis. Visada kviečiame maisto pramonės ir prekybos įmones mums atiduoti neparduodamus, bet tinkamus vartoti maisto produktus. Dirbant mūsų darbą neišsiverčiame ir be kitokios verslo įmonių paramos – prašome jų pagalbos degalais, transportu, automobilių priežiūra ir draudimu, sandėliavimo patalpomis ir įranga, biuro technika ir ryšiu. Tad, mūsų finansavimo šaltiniai yra labai įvairūs ir kintantys.