Dosnumo dienos proga dėkojame rėmėjams, savanoriams ir draugams

Širdingai ačiū Jums, rėmėjai, savanoriai ir draugai

2014-02-13

Vasario 14-ją, meilės, širdžių ir dosnumo dieną, nusprendėme padėkoti „Maisto banko“ geradariams – rėmėjams, savanoriams ir draugams – už bendrai pasiektus puikius rezultatus gelbstint maistą ir maitinant nepasiturinčius.

Ta proga Jūsų dėmesiui pateikiame keletą metų rezultatus iliustruojančių skaidrių ir tariame širdingą „ačiū“ už pagalbą ir paramą kovojant su skurdu ir maisto švaistymu.

Te mūsų karštos širdys plaka išvien – nesustokime, kartu mes galime labai daug!