Europos maisto bankai Roterdame sutarė dėl svarbių pokyčių

Balandžio 19-21 d. 23 senojo žemyno šalių maisto bankų delegatai susirinko Roterdame (Nyderlandai) dalyvauti Europos maisto bankų federacijos (FEBA) metinėje asamblėjoje. Šių metų asamblėja skirta aptarti maisto bankų tvarumą, pasitelkiant geriausios praktikos pavyzdžius renkant maistą ir lėšas kovai su nepritekliumi Europoje.

2016-siais Europoje 6,1 mln. nepasiturinčiųjų gavo paramą maistu iš maisto bankų. Šiandien Europoje ties skurdo riba yra atsidūrę 118,7 mln. gyventojų. Maisto bankai labiau nei bet kada svarbūs kovojant su neprivalgymu, skurdu ir maisto švaistymu. Todėl maisto bankams būtina užtikrinti priemones, leidžiančias vykdyti savo misiją stiprinti mūsų Europos visuomenės sanglaudą.

FEBA vienija 326 maisto bankus, kuruose darbuojasi 16,4 tūkst. žmonių – 90% iš kurių yra savanoriai. Bendradarbiaudami su 37,2 tūkst. socialinių organizacijų, maisto bankai kasdien nepasiturintiems patiekia net tris milijonus lėkščių valgio.

Pirmąją susirinkimo dieną FEBA narių vadovai patvirtino ambicingą planai daugiau dėmesio skirti komunikacijai ir dalyvavimui politiniuose procesuose siekiant efektyviau kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi bei maisto švaistymu Europoje. Tam sutarta ieškoti papildomų išteklių ir galimybės atsidaryti biurą arba nuolatinę atstovybę Briuselyje.

Daug dėmesio buvo skirta Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPF) aktualijoms ir atieties perspektyvoms. Šalys ES narės kviečiamos aktyviau veikti buriant nacionalinius paramos maistu tinklus ir užtikrinant EPF tęstinumą pasibaigus šiam ES struktūrinės paramos finansavimo laikotarpiui.

Nemažai naujienų iš kovos su maisto švaistymu baro. Europos auditorių rūmai savo ataskaitoje kritiškai įvertintos Europos Komisijos pastangos iki 2020 metų sumažinti maisto švaistymą perpus, kaip nepakankamos. Atliekančio maisto perdavimą labdarai įstatymais nuo šiol reguliuo ne tik Prancūzija ir Italija, bet ir Rumunija. Prancūzijos maisto bankų federacijos specialistai pristatė studijuą, leidžiančią paskaičiuoti maisto bankų veiklos metu sutaupomą šiltnamio dujų emisiją. Paaiškėjo, kad kiekviena maisto tona, išgelbėta nuo sunaikinimo, sutaupo 2,9 tonas CO2 ekvivalento ir 190 kubinių metrų gėlo vandens.

Generalinėje asamblėjoje bendradarbiavimo su maisto bankais naudą aptarė didžiausios pasaulyje maisto gamintojos bendrovės “Unilever” vadovas Europai Janas Zijderveldas, atliekančio maisto perdavimo maisto bankas sistemą pristatė trečio pagal dydį pasaulyje prekybos tinklo “Tesco”, vadovas Europai Wojtekas Solokas. Maisto bankai nagrinėjo sėkmingiausias lėšų rinkimo technikas, lankėsi vietos maisto bankuose.   

Daugiau apie Europos maisto bankų federaciją galite sužinoti internete http://www.eurofoodbank.org/ arba socialiniuose tinkluose.

FEBA roterdam_1.jpg