Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPLSAF) parama

Pasibaigus ES struktūrinės paramos 2007-2013 laikotarpiui nustojo veikusi ir Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims programa (MIATLNA). Ją pakeitė Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas (EPLSAF).

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo tikslas – skatinti socialinę sanglaudą Sąjungoje, padedant siekti strategijos „Europa 2020“ tikslo, sumažinti žmonių, kuriems gresia skurdas ir/ar socialinė atskirtis, skaičių bent 20 mln. Fondas remia nacionalines sistemas, pagal kurias, pasitelkus labdaros organizacijas ir savivaldybes teikiama nefinansinė pagalba labiausiai skurstantiems asmenims.

EPLSAF tikslinė grupė – asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 LR Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio per mėnesį – 193,5 eurų vienam šeimos nariui. Esant objektyvioms priežastims, savivaldybių administracijos nustatyta tvarka parama gali būti skiriama ir kitais atvejais.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) yra paskirta vadovaujančia institucija, atsakinga už EPLSAF įgyvendinimą Lietuvoje. Už maisto produktų pristatymą ir dalinimo administravimą atsakinga Europos socialinio fondo agentūra.

EPLSAF paramą maistu dalina labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas”, Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija,  ir savivaldybės.

„Maisto bankas” EPLSAF paramą dalina Vilniaus m., Vilniaus r., Kauno m., Kauno r., Klaipėdos m., Klaipėdos r., Šiaulių m., Panevėžio m., Panevėžio r., Biržų r., Druskininkų, Jonavos r., Kalvarijos, Kupiškio r., Neringos, Palangos m., Šakių r., Širvintų r., Tauragės r., Trakų r., Utenos r., Varėnos r., Vilkaviškio r., Marijampolės r. Lazdijų r. savivaldybėse.

 

Dalinimų grafikai