Lietuviai pernai dažniausiai aukojo „Maisto bankui”

Šią vasarą bendrovė „Rinkos tyrimų centras“ Pilietinės atsakomybės fondo užsakymu atliko tyrimą „Lietuvos gyventojų parama nevyriausybinėms organizacijoms“. Apžvelgsime keletą šio tyrimo įžvalgų.

67,4 proc. Lietuvos gyventojų teigė, kad per pastaruosius metus jie aukojo labdarai. Toks aukojančiųjų skaičiaus augimas išties įstabus – mat prieš dešimtmetį labdarai aukodavę vos 12-15 proc. Lietuvos gyventojų. Dažniau labdarai aukoja moterys, aukštąjį išsilavinimą turintys bei didžiausias pajamas gaunantys (daugiau nei 1500 Lt/mėn. vienam šeimos nariui) žmonės.

82 proc. aukojusių teiga, kad labdarai yra aukoję pinigų. Tuo tarpu net 52,5 proc. teigė paaukoję maisto.

Apskritai, labdarai aukoję žmonės dažniausiai prisimena aukoję „Maisto bankui“. Tai nestebina, nes „Maisto bankui“ tebėra viena geriausiai atpažįstamų Lietuvos labdaros organizacijų. Pasak apklausos duomenų, mums dažniau nei kitų amžiaus grupių asmenys aukoja 45–54 metų respondentai.

Kaip priimtiniausią pinigų aukojimo būdą nevyriausybinėms organizacijoms, respondentai įvardijo aukojimą telefonu, t.y. skambinant ar siunčiant žinutę akcijos metu. Tuo tarpu kas dešimtam respondentui patogiausia yra aukoti maisto. Tyrimo duomenys rodo, kad maisto produktų nepasiturinčių maitinimui dažniau nuperka vyresni žmonės.

Įdomu, kad net ketvirtadalis Lietuvos gyventojų priimtiniausiu būdu laiko aukojimą internetu. Didžiausias pajamas gaunantys respondentai dažniau pervedė pinigų aukojimo internetiniame portale. Atsižvelgdamas į šias tendencijas, „Maisto bankas” artimiausiu metu planuoja sukurti naujų patogių būdų aukoti elektroniniu būdu.

Didžioji dalis Lietuvos gyventojų labdarai skiria nedideles sumas. Du trečdaliai nevyriausybinei organizacijai pinigų aukojusių respondentų paaukojo iki 50 litų. Beveik ketvirtadalis teigė aukoję nuo 50 iki 100 litų. “Maisto bankas” dėkoja visiems, finansiškai remiantiems pagalbą maistu nepasiturintiems – ačiū Jums labai!