Lietuvos ir Šveicarijos programos remiamas projektas

2013-2014 metais „Maisto bankas“ įgyvendino projektą „Maisto banko“ paramos maistu tiekimo tinklo gebėjimų stiprinimas panaudojant gerąją Šveicarijos patirtį“. Projektas buvo finansuojamas Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos. Projekto tikslas – sustiprinti „Maisto banko“ paramos maistu tiekimo tinklo gebėjimus panaudojant gerąją Šveicarijos patirtį.

Sustiprinti gebėjimai leis „Maisto bankui“ surinkti ir išdalinti daugiau paramos maistu, padidinti ir diversifikuoti šiai veiklai reikalingą finansinę paramą, taip pat užtikrins paramos maistu organizavimo tvarumą, padės efektyviau mažinti skurdą, socialinę atskirtį bei labiau tausoti išteklius mažinant maisto švaistymą. Projekto trukmė – 18 mėnesių.

„Maisto bankas“ nuoširdžiai dėkoja už paramą įgyvendinant šį projektą ir vertina galimybę mokytis iš kolegų Šveicarijos Konfederacijoje.

Taip pat skaitykite: 

Sėkmingai įgyvendintas projektas „Maisto banko“ paramos maistu tiekimo tinklo gebėjimų stiprinimas panaudojant gerąją Šveicarijos patirtį“