Marijampolėje atidarytas „Maisto banko“ skyrius

 

 

 

Vasario 14 d. atidarėme savo skyrių Marijampolėje. Į atidarymo renginį pakviesti savivaldybės, bendruomenių, švietimo įstaigų, verslo įmonių atstovai. Naujo skyriaus tikslas – būti arčiau žmonių, išsaugoti daugiau įmonių, ūkininkų, prekybininkų nerealizuojamo, tačiau žmonių vartojimui tinkamo maisto ir jį perduoti sunkiau gyvenantiems Marijampolės žmonėms.

Renginio metu organizaciją sveikindamas Marijampolės savivaldybės vicemeras Artūras Visockis sakė, jog „Maisto banko“ atsiradimas Marijampolėje reiškia ne tik pagalbą žmogui, tvarų išteklių panaudojimą regione, bet ir tai, kad mieste bus rimtai plėtojama savanorystės, bendruomeniškumo idėja, kurią jau daugiau nei dvidešimt metų visoje Lietuvoje sėkmingai neša „Maisto bankas“. „Tikiu, kad maisto produktai pasieks visus, kuriems iš tikrųjų reikia pagalbos. Sveikinu „Maisto banko“ direktorių  Simoną Gurevičių ir koordinatorę Martyną Žirgulę bei visą vadovybę, skyriaus Marijampolėje vadovę Rasą Duobienę bei visus savanorius, pasiryžusius  darbuotis, kad  parama pasiektų kuo daugiau maistо produktų  stokojančių marijampoliečių. Linkiu  daug energijos ir entuziazmo propaguojant tvarią maisto vartojimo kultūrą savivaldybėje“ – kalbėjo A. Visockis.

„Maisto banko“ vadovas Simonas Gurevičius renginio metu džiaugėsi, jog labdaros ir paramos fondas pamažu plečiasi ir siekia atidaryti skyrius visoje Lietuvoje. Pirmasis skyrius atidarytas Marijampolėje neatsitiktinai, čia didžiausią iniciatyvą prisidėti, palaikyti organizacijos veiklą rodė bendruomenė, savivaldybė bei verslai. „Mums labai gera dirbti ten, kur žinome, jog mūsų veiklą palaiko, vertina, jog mums yra pasiruošę padėti. Naujasis skyrius Marijampolėje jau išdalino apie 4 tonas maisto, suformavo 200 paramos paketų, pritraukė 30 savanorių, iki dabar padeda nuo karo pabėgusiems ir Marijampolėje prisiglaudusiems ukrainiečiams.“ – dalinosi S. Gurevičius. „Kai prieš metus laiko Rotary klubo suvažiavime pristačiau organizacijos veiklą, manęs žmonės klausė, kur mums ateiti Marijampolėje, kur mes galime prisidėti. Tuomet fizinės vietos dar neturėjome, tačiau net nepraėjusius pilniems metams mes jau galime plačiai atverti savo duris ir nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie prie to prisidėjo – padovanojo baldų, įrangos, padėjo formuoti pirmuosius maisto paketus“ –  džiaugėsi organizacijos vadovas. Išskirtinę padėką S. Gurevičius skyrė labdaros ir paramos fondui „Mantinga“, kuris jau ne vienerius metus bendradarbiauja su organizacijos padaliniais visoje Lietuvoje, o nuo šiol pasižadėjo neaplenkti ir naujojo Marijampolės „Maisto banko“ skyriaus.

Mokolų gatvėje įsikūrusio „Maisto banko“ skyriaus veiklą koordinuos marijampolietė Rasa Duoblienė. Didžiausias moters tikslas, kad skyrius sėkmingai įsitrauktų į bendruomenę, išsaugotų kuo daugiau maisto ir neatsakytų nei vienam stokojančiam. „Labai norėčiau, kad Marijampolės skyrius per kelis metus išaugtų iki didelio padalinio, pajėgaus išsaugoti ne tik dešimtis tonų maisto, bet ir padėti visiems žmonėms, kuriems šios pagalbos reikia. Laukia sunkus darbas, žinau, kad bus visko – ir laimėjimų, ir pralaimėjimų, daugybė iššūkių, greičiausiai ir klaidų, tačiau iš jų žadam mokytis ir tobulėti. Labai norime bendradarbiauti su kitomis vietinėmis organizacijomis, mokyklomis, bendruomenėmis, įtraukti kuo didesnį būrį savanorių, kad ne aš viena, o mes visi galėtume kurti inovatyvų, bendruomenišką, tvarų „Maisto banką“ – tokią organizaciją, kuria kiekvienas marijampolietis galėtų didžiuotis“ – kalbėjo skyriaus koordinatorė R. Duoblienė.

„Maisto banko“ skyriaus atidarymo metu svečiai buvo vaišinti gardžiais pusryčiais, kuriuos restoranas TORINO lounge paruošė iš „Maisto banko“ išsaugoto maisto. Renginio metu gražiausius kūrinius dovanojo solistas, instrumentalistas Mangirdas Klusaitis. O organizacijos vadovas S. Gurevičius visiems susirinkusiems pasiūlė susitelkti ir jau Kovo 11 d. proga padaryti šventę sunkiau gyvenantiems žmonėms – pagal savivaldybės sudarytus sąrašus išdalinti šventinius paramos paketus.

Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ Lietuvoje veikia nuo 2001 metų. Organizacijos misija kovoti su maisto švaistymu ir maistu padėti stokojantiems. Skaičiuojama, kad praėjusiais metais organizacija išdalino daugiau nei 9000 tonų maisto iš kurių daugiau nei 6100 tonų – nuo iššvaistymo išsaugotas geras maistas.

Marijampolės „Maisto banko“ skyrius įsikūrė adresu Mokolų g. 5. Norintys savanoriauti kviečiami pildyti anketą www.maistobankas.lt/reg, paremti organizaciją galima skambinant trumpuoju numeriu 1343 (auka 3 eurai) ar aukojant internetu www.maistobankas.lt/paremk

 

Nuotraukos – Jolantos Rutkauskienės