MIATLNA

Pereiti į pagrindinį turinį
Administracinio sluoksnio pasirinkimaiJei šioje svetainėje nepavyksta pasiekti administracinių puslapių, profilio puslapyje išjunkite sluoksnį.Nepaisyti šios žinutės.
Redaguoti Straipsnis MIATLNAUždaryti sluoksnįPirminės kortelėsPERŽIŪRĖTI REDAGUOTI(AKTYVI

Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims programa

1987 m. Europos Sąjungoje pradėta vykdyti Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems programa (MIATLNA). Intervencinės maisto atsargos susidaro, kadangi Europos Sąjunga superka ūkininkų perteklinę produkciją. Šie maisto produktai perdirbami ir kasmet išdalinami labiausiai nepasiturintiems Europos valstybių piliečiams. Lietuva šioje programoje dalyvauja nuo 2006 metų.

„Maisto bankas“ paramą pagal MIATLNA programą dalina Vilniaus bei Panevėžio mieste, dalyje Klaipėdos miesto bei Kauno miesto Dainavos seniūnijoje. Likusioje šalies dalyje už šios paramos išdalinimą atsakingas Lietuvos „Caritas” ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija.

2013 metais „Maisto banko” dalinamą MIATLNA paramą maisto produktais mažas pajamas turintys asmenys gaus 5 kartus. Paskutinis dalijimas pagal šią programą baigsis 2013 spalio 15 d.

2014 metais prasidedant naujam ES struktūrinės paramos finansiniam laikotarpiui bus skelbiama nauja programa.

Dalindami MIATLNA paramą glaudžiai bendradarbiaujame su Vilniaus m. Socialinės paramos centru, Klaipėdos m. savivaldybės Socialinės paramos skyriumi, Kauno m. Dainavos seniūnija ir Panevėžio m. socialinių paslaugų centru. Su šių įstaigų socialiniais darbuotojais derinami paramos gavėjų sąrašai, jie padeda informuoti žmones apie paramos dalijimo vietą ir laiką, o neretai kartu su mūsų darbuotojais ir savanoriais petys petin stoja dalinti kalnus maisto – ačiū jiems labai.

Informaciją apie MIATLNA paramos dalinimą (tvarkaraščius, adresus) skelbiame naujienų skiltyje.