Mūsų širdys ir rankos – Ukrainai!

Lietuvos Raudonasis Kryžius, Lietuvos Caritas, Maltiečiai, „Maisto bankas“ ir „Gelbėkit vaikus“ renka lėšas nuo karo Ukrainoje bėgantiems ukrainiečiams. Surinktos lėšos skiriamos humanitarinei pagalbai, pirmai psichosocialinei pagalbai ir pirmajai pagalbai teikti.

Jau ne kartą įrodėme, kokia GALINGA jėga yra VIENYBĖ. Susivienykime šią svarbią akimirką dar kartą ir parodykime, kad šiuo metu MŪSŲ ŠIRDYS IR RANKOS – UKRAINAI!

Visa parama skiriama tiesioginei pagalbai Ukrainos žmonėms, jokie administravimo mokesčiai netaikomi.

Pagalbos tikslas – padėti įsikurti ir susikurti gyvenimą ukrainiečiams Lietuvoje: aprūpinti juos maistu, drabužiais, higienos priemonėmis, vaistais, pasirūpinti jų psichosocialine sveikata ir kitais poreikiais.

Kaip naudojama parama?
• 946 687 Eur skirta higienos paketams, vaistams ir kitiems ukrainiečių specialiems poreikiams atliepti;
• 1 230 000 Eur – maisto paketams/maisto kortelėms įsigyti;
• 212 500 Eur išleista kuponams pramoninėms prekėms įsigyti;
• 180 000 Eur skirta psichosocialinei ir kitai pagalbai vaikams.

Kokia pagalba jau suteikta per keturias savaites:
• Humanitarinė pagalba teikta 67 890 kartų (kai kuriems žmonėms pagalba suteikta ne vieną kartą);
• Išdalinti 31 091 higienos paketai;
• Išdalinti 34 188 maisto paketai ir 10 200 kortelių maistui;
• Emocinė pagalba suteikta 6 743 vaikams;
• Pasirūpinta 4 445 vaikais, atvykusiais kartu su tėvais, ir 202 nelydimais nepilnamečiais;
• Suteikta parama 108 nėščiosioms;
• Visose šiose veiklose padėjo 17 307 savanoriai.

 

Iki dabar humanitarinei pagalbai surinkta 2 146 290,60 eurų. Ačiū už Jūsų gerumą!

Norintys prisidėti prie humanitarinės pagalbos Ukrainai, tai galite padaryti ČIA