Nuvilnijo jubiliejinė „Maisto banko” akcija – ačiū geradariams!

Jubiliejinės 20-sios „Maisto banko”akcijos metu geradariai nepasiturinčių maitinimui paaukojo 372 tūkst. vnt. ilgai negendančių maisto produktų už 329 tūkst. eurų. Širdingai dėkojame aukojusiems maisto ir talkinusiems savanoriams!

Jubiliejinės 20-sios „Maisto banko”akcijos metu geradariai nepasiturinčių maitinimui paaukojo 372 tūkst. vnt. ilgai negendančių maisto produktų už 329 tūkst. eurų. Širdingai dėkojame aukojusiems maisto ir talkinusiems savanoriams!

Jei nespėjote sudalyvauti rudeninėje „Maisto banko” akcijoje, nepasiturintiesiems galite padėti skambindami ar rašydami SMS trumpuoju numeriu 1343 (auka 2 eurai). ‪Ačiū‬ Jums labai!