Padėkos renginys – 2017 metų veiklos ataskaitos pristatymas