Periodinių aukojimų sąlygos

 1. Sutartis sudaroma nuotoliniu elektroniniu būdu.
 2. Klientas supranta, kad įsipareigojo periodiškai, kartą per mėnesį pervesti (paaukoti) 1 Eurų 0 ct auką į „Maisto bankas“ sąskaitą Nr. LT177300010119765165 (AB Swedbank) iš Kliento mokėjimo kortelės.
 3. Klientas sutinka, kad Sutarties 2 punkte nurodytu periodiškumu nuo jo mokėjimo kortelės sąskaitos būtų nuskaitoma ir „Maisto bankas“ pervedama Sutarties 2 punkte nurodyta pinigų suma.
 4. Periodinės aukos nuskaitymo diena yra laikoma ta diena, kai Klientas sudarė šią Sutartį. Jei, kliento pageidaujamu periodiškumu nuskaitant aukas, aukos nuskaitymo data sutampa su nedarbo diena, lėšos nuskaitomos artimiausią darbo dieną.
 5. Klientas atsako už Sutartyje pateiktų duomenų teisingumą.
 6. „Maisto bankas“ įsipareigoja reguliariai Klientui teikti ataskaitas apie paaukotų lėšų panaudojimą Kliento nurodytu el. paštu. Klientui nepageidaujant gauti ataskaitų apie „Maisto bankas“ veiklą, apie tau klientas turi informuoti „Maisto bankas“ el. paštu parama@maistobankas.lt arba tel. (8 5) 262 7675.
 7. „Maisto bankas“ įsipareigoja nedelsiant imtis visų prieinamų priemonių, kad nutrauktų periodinius nuskaitymus nuo Kliento kortelės, jei paaiškėja, kad periodiniai mokėjimai kortele buvo vykdomi kito asmens – ne Sutarties 2 punkte nurodyto kortelės savininko vardu.
 8. Sutartis yra neterminuota ir nutrūksta tada, kai Klientas ar „Maisto bankas“ vienašališkai arba abi šalys bendru sutarimu nusprendžia sutartį nutraukti (Sutarties 9 – 10 punktai).
 9. Sutartis gali būti nutraukta vienašaliu kliento pareiškimu (el. paštu parama@maistobankas.lt, telefonu (8 5) 262 7675 arba raštu (Vytenio g. 54, 03229 Vilnius)) kreipusis į „Maisto banką“.
 10. Sutartis gali būti nutraukta vienašaliu „Maisto banko“ sprendimu, jei Klientas nevykdo savo įsipareigojimų (neįvykdo 2 ar daugiau periodinių mokėjimų iš eilės), arba paaiškėja, kad periodinio aukojimo sutartį sudarė kitas asmuo – ne Sutarties 2 punkte nurodytas kortelės savininkas.
 11. „Maisto bankas“ įsipareigoja tvarkyti sutartyje naudojamus Kliento asmens duomenis vadovaudamasi teisės aktais ir „Maisto bankas“ privatumo politika.