PIRMĄKART LIETUVIŠKAME FILME – MAISTO ŠVAISTYMO PROBLEMA

2014-07-14

Maisto švaistymo problema pasaulyje ir Lietuvoje kasmet vis didėja, nors mūsų visuomenei dažnai dar atrodo nepakankamai aktuali. Kasdien Lietuvos vartotojai nenuperka, o nupirkę nesuvalgo daugybės įvairių maisto produktų – duonos, pieno, mėsos gaminių, vaisių ir daržovių. Kur dingsta šie kalnai atliekamo maisto?

„Maisto bankas“, padedamas ir finansuojamas Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo 2009-2014 m. periodo NVO Programos Lietuvoje lėšomis bei įgyvendindamas projektą „Stabdykime maisto švaistymą Lietuvoje!“ pabandė opiausius problemos aspektus iškelti ir dar kartą parodyti visuomenei menine forma. Taip gimė idėja ir per šešis projekto mėnesius sukurtas dokumentinis filmas „Dėmesio – maistas!“

Pasak „Maisto banko“ atstovų, tai pirmasis lietuviškas filmas apie išmetamą maistą ir socialinį teisingumą – labai atviras, todėl tikrai ne vieną nustebinsiantis ar net sukrėsiantis, priversiantis permąstyti ir savo kasdienius įpročius.

Juk ne tik kaskart mus pasitinka pripildytos prekybos centrų lentynos, bet ir mes patys, jei tik išgalime, neretai krauname pilnus pirkinių krepšelius, vėliau – pilnus šaldytuvus. Todėl ir filme keliamas esminis klausimas: ar tikrai visas šis maistas suvartojamas? Prekybos centrai nerealizuoja, o mūsų šalies vartotojai nesuvartoja viso šio maisto. Daugybė įvairių maisto produktų nepanaudojama pagal paskirtį.

Tuo tarpu, Lietuvoje kas penktas žmogus gy­ve­na že­miau skur­do ri­bos. Čia pat ne­ma­žai dar tin­ka­mo mais­to iš­ke­liau­ja į są­var­ty­nus, kom­pos­to krū­vas, su­še­ria­ma gy­vu­liams. Todėl „Mais­to ban­kas“ nepaliaujamai ragina im­tis prie­mo­nių ir stab­dy­ti jo švais­ty­mą. Vie­na iš jų – mais­to pro­duk­tus, ku­rių tin­ka­mu­mo var­to­ti lai­kas bai­gia­si, ne­žy­miai pa­žeis­tos pa­kuo­tės, pras­ta iš­vaiz­da ar esa­ma ki­tų de­fek­tų, per­duo­ti lab­da­rai.

Taigi šis naujas dokumentinis 45 minučių trukmės filmas turėtų tapti dar viena svaria priemone visuomenės dėmesiui atkreipti. Juo siekiama parodyti, kaip ir kodėl Lietuvoje švaistomas maistas, o svarbiausia – kaip būtų galima bent dalį jo išgelbėti. Daug veiksmų jau yra daroma, bet didesniems pokyčiams reikalingas ir didesnis visuomenės sąmoningumas. Taip pat jautriai ir paprastai atskleidžiama, kaip maisto švaistymo problemą vertina tie žmonės, kurie skursta ir įprastų mūsų kasdieniam stalui maisto produktų nėra valgę jau keletą metų, o galbūt kai kurių – ir niekada. Taip pat pateikiama ir valstybės institucijų, maisto gamintojų, prekybininkų, ūkininkų atstovų, Seimo narių, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos nuomonė.

Filmas „Dėmesio – maistas!” artimiausiu metu pradės „keliones“ per Lietuvą. Jis bus rodomas susitikimų su bendruomenėmis, specialių renginių metu, kino teatruose, bibliotekose. Taip pat jo kopijos bus išsiuntinėtos ir mokykloms bei gimnazijoms, kad pasiektų kuo daugiau jaunimo ir nuo mažumės pratintų kitaip pažvelgti į maistą. Viliamasi, jog metų pabaigoje dokumentinis filmas bus transliuojamas ir nacionalinėje televizijoje.

Filmą „Dėmesio – maistas!“ galite pamatyti paspaudę čia: