Šaukiamas Nacionalinis kovos su maisto švaistymu kongresas

Gegužės 13-ąją „Maisto bankas” LR Seime rengia Nacionalinį kovos su maisto švaistymu kongresą. Šio kongreso tikslas – pristatyti pasiūlymus dėl politinių, administracinių ir ekonominių priemonių, kurių būtina imtis mažinant maisto švaistymą. Kongrese dalyvaus Europos parlamento nariai, Europos Komisijos pareigūnai, Seimo komitetų, ministerijų vadovai, Europos maisto bankų ekspertai, mūsų šalies maisto pramonės ir prekybos įmonių vadovai. Dalyvaus apie pusantro šimto „Maisto banko“ partnerių, socialinių organizacijų darbuotojų.

Nacionalinis kongresas vainikuos „Maisto banko“ projektą „Stabdykime maisto švaistymą Lietuvoje!”. Pernai startavęs projektas skirtas supažindinti visuomenę su opia maisto švaistymo problema, padėti nevyriausybinėms organizacijoms rasti veiksmingesnių būdų rinkti ir nepasiturinčiųjų maitinimui dalinti tinkamą vartoti maistą.

Projekto „Stabdykime maisto švaistymą Lietuvoje!” įgyvendinimo metu sukurtas virtualus atliekamo maisto žemėlapis, dešimtyje miestų vyko nevyriausybinių organizacijų, vietos valdžios ir verslo atstovų „apskritų stalų“ diskusijos. Surengtos šiam projektui sukurto dokumentinio filmo „Dėmesio – maistas!”peržiūros, parengta kilnojamoji paroda (šiuo metu ji eksponuojama LR Seime). Projektas finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo 2009–2014 m. NVO programos Lietuvoje lėšomis.

„Regioninių susitikimų metu suaktyvinome ryšius su vietos maisto gamintojais, prekybininkais, ūkininkais, Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, juos įtraukėme į sprendimų paieškas, kaip daugiau atliekamo maisto atiduoti skurstantiems maitinti”, – teigia projekto vadovė Deimantė Žebrauskaitė.

Kongrese dalyvausiančios socialinės organizacijos ketina suvienyti jėgas ir suburti kovos su maistu švaistymo koaliciją. Lietuvoje veikiantis paramos maistu organizavimo tinklas jau vienija daugiau kaip 500 nevyriausybinių organizacijų ir socialinių tarnybų. „Kviečiu kongrese dalyvauti visus, kam rūpi veiksmingas atliekamo maisto panaudojimas labdaringiems tikslams”, – ragina „Maisto banko” vadovas Vaidotas Ilgius (registracija el. paštu deimante@maistobankas.lt).