Sėkmingai įgyvendintas projektas „Maisto banko“ paramos maistu tiekimo tinklo gebėjimų stiprinimas panaudojant gerąją Šveicarijos patirtį“

„Maisto bankas“ sėkmingai baigė įgyvendinti projektą „Maisto banko“ paramos maistu tiekimo tinklo gebėjimų stiprinimas panaudojant gerąją Šveicarijos patirtį“. Bendradarbiaujant su Šveicarijos maisto banku „Schweizer Tafel“, projektas buvo vykdomas nuo 2013 metų pradžios. Projektą rėmė Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa.

Projekto metu daug dėmesio buvo skirta Lietuvos ir Šveicarijos maisto banko specialistų patirties apsikeitimui. Šveicarijoje lankęsi „Maisto banko“ regioninių padalinių vadovai nuodugniai susipažino su Šveicarijos paramos maistu teikimo tinklo organizavimu ir veikla. Praktinėse stažuotėse dalyvavę „Maisto banko“ lėšų rinkimo ir komunikacijos specialistai sėmėsi lėšų pritraukimo renginių organizavimo žinių, išstudijavo „Schweizer Tafel“ vidinės ir išorinės komunikacijos priemones, domėjosi duomenų valdymo sistema. „Maisto banko“ atstovai susipažino ir su socialinio verslo priemonių taikymu Šveicarijos labdaros organizacijų veikloje.

Lietuvoje lankęsi „Schweizer Tafel“ prezidentė Yvonne Kurzmeyer bei regionų vadovai Manuel Loeliger bei Baptiste Marmier susipažino su „Maisto banko“ veikla, patarė finansinių ir maisto išteklių telkimo klausimais . Projekto metu suorganizuotose konferencijose „Schweizer Tafel“ kolegos kalbėjosi su Lietuvos prekybos įmonių atstovais apie Šveicarijoje veikiančia besibaigiančio galiojimo maisto produktų perdavimo labdarai sistema.

Remiantis Šveicarijos kolegų patirtimi ir patarimais, „Maisto bankas“ parengė naujus finansinių ir paramos maistu išteklių telkimo planus ir socialinio verslo galimybių studiją, įdiegė naujus paramos maistu tvarkymo sistemos  kokybės standartus, patobulino paramos maistu apskaitos ir deklaravimo duomenų bazę, transporto srautų stebėjimo sistemą. Šios priemonės reikšmingai palengvins ir leis efektyviau organizuoti kasdienį „Maisto banko“ darbą.

Projekto metu „Maisto banko“ komanda išbandė 12 skirtingų lėšų rinkimo priemonių – improvizuotą dilgėlių sriubos akciją, , galimybę „Maisto banko“ akcijų metu aukoti brūkšninio kodo pagalba, labdaringus protmūšius, suvenyrų e-parduotuvę, labdaringas vaišes Bohemiečių spektaklių metu ir pan.

Plataus atgarsio  sulaukė ir projekto metu vykdyta socialinė reklama „Kodėl išmetame, jei tūkstančiai skursta?“ Padedant didžiausiai mūsų šalyje veikiančiai lauko reklamos agentūrai ,,JCDecaux Lietuva”, viešojo transporto paviljonuose eksponuojame plakatus „Kodėl išmetame, jei tūkstančiai skursta?“, atkreipiančius dėmesį į didžiulį išmetamo maisto kiekį. Jaunimo tarpe platinome skrajutes, aiškinančias pagrindinius kovos su maisto švaistymu principus. Talkinami populiaraus muzikanto ir visuomenininko Gabrieliaus Liaudansko-Svaro ir komunalininkų bendrovei „Ecoservice“, įvykdėme akciją „Maistas per brangus būti atlieka“ – tokias trafaretines žinutes savanoriai purškė ant buitinių atliekų konteinerių, kviesdami susimastyti prieš išmetant maistą.

Šių veiksmų pasekoje sulaukėme nemažai pasiūlymų priimti atliekantį maistą ir maisto pramonės, prekybos, didmenos ir logistikos bendrovių, su kuriomis nebūta bendradarbiavimo praeityje. Naujus ryšius su maisto donorais padėjo ir pradėtas platinti „Maisto banko“ elektroninis naujienlaiškis.

Projekto metu sustiprėjo ir techninė „Maisto banko“ bazė – įsigytos termoizoliacinės dėžės su šaldymo elementais greitai gendantiems maisto produktams transportuoti, du rankiniai hidrauliniai į viršų keliantys krautuvai, grindų plovimo mašina ir elektrinis krautuvas.

Projekto metu sustiprėję gebėjimai leis „Maisto bankui“ surinkti ir išdalinti dar daugiau paramos maistu. Labdaros organizacija tikisi padidinti ir diversifikuoti šiai veiklai reikalingą finansinę paramą, geriau užtikrinti paramos maistu organizavimo tvarumą. Būdamas stipresnis, nuo šiol „Maisto bankas“ savo veikla dar efektyviau prisidės mažinant skurdą ir socialinę atskirtį mūsų šalyje bei kovoti su maisto švaistymu ir neracionaliu gamtos išteklių naudojimu.  

„Maisto bankas“ nuoširdžiai už paramą įgyvendinant šį projektą dėkoja šveicarų partneriams „Schweizer Tafel“ bei Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programai.

Daugiau informacijos – „Maisto banko“ projektų koordinatorė Deimantė Žebrauskaitė, deimante@maistobankas.lt, tel. 8 652 90915