„Stabdykime maisto švaistymą Lietuvoje“

2013 m. lapkritį „Maisto bankas“ pradėjo įgyvendinti projektą „Stabdykime maisto švaistymą Lietuvoje!”, skirtą padidinti visuomenės suvokimui apie maisto švaistymą ir padėti nevyriausybinėms organizacijoms priimti sprendimus, efektyviai mažinančius maisto atliekų patekimą į aplinką bei įgalinančius išgelbėto maisto perdavimą nepasiturintiems. Projektas finansuojamas Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo 2009-2014 m. periodo NVO Programos Lietuvoje lėšomis.

Šio projekto metu bus sukurtas virtualus atliekamo maisto žemėlapis, surengti regioniniai sprendėjų susitikimai ir praktinės dirbtuvės, sušauktas nacionalinis kovos su maisto švaistymu kongresas, įstatymų leidėjams pateiktas politinių, administracinių ir fiskalinių priemonių paketas mažinant maisto švaistymą, sukurtas ir plačiai demonstruojamas dokumentinis filmas apie maisto švaistymą Lietuvoje, surengtos mobilios parodos.

Projekto „Stabdykime maisto švaistymą Lietuvoje” trukmė – 18 mėn. Bendra projekto vertė – 424.570 Lt (123.063 EUR). Asmuo pasiteiravimui: Projekto vadovė Deimantė Žebrauskaitė (deimante@maistobankas.lt)

Norvegijos Karalystė, Islandijos Respublika ir Lichtenšteino Kunigaikštystė, siekdamos prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE), sukūrė EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus. EEE finansinio mechanizmo parama yra skirta 15-ai šalių (12 naujųjų Europos Sąjungos šalių, taip pat Graikijai, Ispanijai ir Portugalijai), o Norvegijos finansinio mechanizmo parama yra skirta 12 naujųjų Europos Sąjungos šalių.

Antrasis EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų laikotarpis apima 2009 – 2014 metus. Šiuo laikotarpiu šalims paramos gavėjoms iš viso skirta 1 milijardas 79 milijonai eurų (Lietuvai – 84 milijonai eurų) Norvegijos ir EEE paramos įvairiems projektams šalyje įgyvendinti. Planuojama, kad parama bus paskirstyta iki 2014 m., o paramos įgyvendinimo laikotarpis tęsis iki 2016 m. vidurio.

Taip pat skaitykite: