Susitelkti kilniam tikslui kviečia 30-oji „Maisto banko“ akcija

 Jau šį penktadienį ir šeštadienį parduotuvėse vyks trisdešimtoji „Maisto banko“ akcija, kurios
metu tūkstančiai nevyriausybinių organizacijų savanorių kvies pirkėjus pasidalinti maistu su
stokojančiais. Planuojama, jog akcija vyks 70  Lietuvos vietovių, 362 parduotuvėse, jos metu
paramą savo globojamiems žmonėms rinks 314 skirtingų organizacijų atstovai.

TELKIANTI INICIATYVA

„Maisto banko“ vadovas Simonas Gurevičius džiaugiasi, kad prieš du dešimtmečius sukurta
nedidelė dalinimosi maistu iniciatyva per šį laiką išaugo iki visą Lietuvą aprėpiančio,
visuomenę, labdaros organizacijas ir net dažnai tarpusavyje konkuruojančius prekybos tinklus

telkiančiu renginiu. „Pandemija išryškino įvairių partnerysčių ir ypač nevyriausybinių
organizacijų veiklos svarbą. „Jos kartu su už mūsų gyvybes kovojančiais medikais stovėjo ir
tebestovi pirmose fronto linijose bei rūpinasi labiausiai pažeidžiamais mūsų visuomenės
nariais. Penktadienį, po „Maisto banko“ akcijos vėliava šios organizacijos ir vėl susivienys ir
paprašys visuomenės pagalbos už savo globojamus žmones – senjorus, neįgaliuosius,
artimųjų netekusius vaikus, ligonius, daugiavaikes šeimas ar vienišus tėvus“.
S. Gurevičius kviečia atkreipti dėmesį, jog skirtinguose miestuose esančiose parduotuvėse
paramą renka vietos organizacijos, todėl žmonių suaukotas maistas ir perduodamas regiono,
kuriame maistas paaukotas, stokojantiems. „Parduotuvėse bus galima sutikti tiek nedidelių
vietos labdaros valgyklų, senjorų ar neįgaliųjų draugijų, tiek visuomenei plačiai žinomų
organizacijų, tokių kaip Caritas, Maltos Ordino pagalbos tarnyba, Lietuvos Raudonasis

kryžiaus, „Gelbėkit vaikus“ savanorius. Norint sužinoti, kuriai organizacijai atiteks jūsų

paaukotas maistas, kviečiame atkreipti dėmesį į maisto surinkimo punktuose esančias iškabas
ar paklausti skrajutes dalinančių savanorių.“

GALIMYBĖ PRISIDĖTI PRIE KOVOS SU MAISTO ŠVAISTYMU

„Maisto banko“ akcijų metu žmonių suaukoti produktai sudaro vos 3 procentus viso organizacijos per metus surenkamo maisto ir yra išdalinami per artimiausius tris mėnesius. Didžioji per metus išdalinamo maisto dalis – 68 procentai – nuo išmetimo išgelbėti trumpo ir dažnai besibaigiančio galiojimo produktai, kuriuos organizacijos savanoriai ir partneriai kiekvieną dieną surenka iš gamintojų, ūkininkų ar prekybininkų, išrūšiuoja ir dar tą pačią dieną paskirsto žmonių maitinimui. „ „Maisto banko“ akcijose prašome žmonių paaukoti labiausiai stokojantiems trūkstančių ilgo galiojimo produktų – kruopų, konservų, miltų, aliejaus, kurių kitais būdais negauname ir kuriuos būtų galima pasidėti į spintelę ir naudoti ilgesnį laiką. Tačiau prekybos tinklų „IKI“ ir „Maxima“ kasose nuskenavus savanorio perduotą skrajutę, kiekvienas gali prisidėti ir prie kasdienės organizacijos veiklos – kovos su maisto švaistymu ir
šiai veiklai skirti 3 eurus, kuriuos „Maisto bankas“ naudoja automobilių, sandėlių išlaikymui,
darbo priemonių įsigijimui. Esame paskaičiavę, kad kiekvienas paaukotas euras padeda nuo
išmetimo išgelbėti net 7,5 kg gero maisto“ – apie aukojimo alternatyvas pasakoja S. Gurevičius.

„Maisto banko“ akcija vyks šį penktadienį nuo 15 iki 20 val. ir šeštadienį nuo 10 iki 20 val.
Negalintys atvykti į parduotuves, nupirkti ilgo galiojimo maisto produktų gali internetinėje
parduotuvėje „Barbora“ ar prisidėti aukodami lėšų internetu www.maistobankas.lt/paremk