Kas gaus paramą?

 

Organizuodami „Maisto banko“ akciją, apie 70 Lietuvos miestų ir miestelių bendradarbiaujame su pusketvirto šimto ne pelno organizacijų bei įstaigų, teikiančių socialinę pagalbą dėl įvairių priežasčių skurstantiems žmonėms. Tai dienos centrai, besirūpinantys vaikais iš nepasiturinčių šeimų, gausių šeimų organizacijos, pagyvenusių žmonių draugijos, neįgaliųjų asociacijos, vaikų globos namai, senelių globos namai, labdaros valgyklos,nuo priklausomybių besigydančių asmenų prieglaudos, nakvynės namai, socialinių paslaugų centrai ir kitos organizacijos.

Tad didelė dalis „Maisto banko“ akcijos metu surinkto maisto atitenka socialinių ne pelno organizacijų globojamiems nepasiturintiems asmenims.

Fiziniai asmenys, norintys gauti paramą iš „Maisto banko“, turi kreiptis į savo savivaldybės/seniūnijos socialinius darbuotojus – šių įstaigų specialistai įvertina turimas pajamas bei nukreipia į „Maisto banką“ dėl paramos suteikimo. 

Bendradarbiavimas su socialinėmis organizacijomis

Socialinėms organizacijoms iš anksto pavedame kuruoti vieną ar kitą parduotuvę. „Maisto banko“ akcijoje dalyvaujančioje parduotuvėje budintys savanoriai žino ir pasiteiravus pasakytų, kurios socialinės organizacijos globojamiems žmonėms renkamas maistas. Apie tai informuos ir „Maisto  banko“ akcijos maisto priėmimo vietose eksponuojamos lentelės.

Su „Maisto banko“ akcijoje dalyvaujančiomis organizacijomis „Maisto bankas“ sudaro sutartis. Bendradarbiaujančios socialinės organizacijos padeda iš parduotuvių pargabenti „Maisto banko“ akcijos metu paaukotus ilgai negendančius maisto produktus, juos sukrauti sandėliuose ir paruošti išdalinimui. Socialinės organizacijos prisideda ir formuodamos „Maisto banko“ akcijos savanorių komandas – jos pasitelkia savo aktyvistus – narius, simpatikus ar paramos gavėjus. Paramą gaunantys nepasiturintieji noriai talkina „Maisto banko“ akcijų metu.

Sutartimis „Maisto banko“ partnerės – socialinės organizacijos įsipareigoja vesti griežtą maistą gaunančių asmenų apskaitą. Sutartyse nurodoma,kam bus dalinama parama maistu (arba iš paaukoto maisto ruošiamas valgis). Maistą gaunantys asmenys pasirašo žiniaraštyje. „Maisto bankas“ atsitiktine tvarka tikrina, ar pasirašę asmenys yra gavę maisto produktus.

„Maisto banko“ akcijos metu paaukotas maistas nepasiturintiems išdalinamas per keletą savaičių. Atsiskaityti už išdalintą maistą socialinės organizacijos-partneriai „Maisto bankui“ turi iki sutartyse individualiai nustatyto laiko.