5 Mokestinis laikotarpis – 2018

6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams - ✔

E1 Gavėjo tipas – 2

E2 Gavėjo idetifikacinis numeris (kodas) – 192015172

E3 Mokesčio dalies paskirtis – Maisto bankas

E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – 2,00

E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – (pasirinkite metus, vėliausiai iki 2022 m.)

ŠIRDINGAI JUMS DĖKOJAME!