5 Mokestinis laikotarpis – 2022

6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔

E1 Gavėjo tipas – 2

E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 192015172

E3 Mokesčio dalies paskirtis – Maisto bankas

E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – 1,2

E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – (pasirinkite metus, vėliausiai iki 2026 m.)

ŠIRDINGAI JUMS DĖKOJAME!